ugyanígy szinonimái

határozószó
 • pontosan így, pont így, éppen így, éppígy, egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

mártír

főnév
 • vértanú, hitvalló, hitbajnok (régies)
 • áldozat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ugyanígy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

trauma

főnév
 • (szaknyelvi): sérülés, megrázkódtatás
 • sokk

társas

melléknév
 • közös, közösségi, együttes, kollektív, csoportos, testületi, társasági, szociális, társadalmi
 • emberszerető, filantróp

talpnyaló

melléknév, főnév
 • hízelgő, nyalizó (bizalmas), csúszó-mászó, hajbókoló, tányérnyaló, kegyhajhászó, szolgalelkű, lakájtermészetű, megalázkodó, fejbólintó, szervilis (pejoratív), seggnyaló (durva), csacsener (régies)

szemszög

főnév
 • nézőpont, szempont, megvilágítás, látószög, vonatkozás, aspektus, perspektíva, álláspont, beállítottság, távlat

tutor

főnév
 • gyám
 • pártfogó, gyámolító, mentor (régies)

választékos

melléknév
 • gondos, igényes, elegáns, ízléses, finom, kifinomult, ékesszóló, fennkölt, exkluzív, disztingvált, emelkedett, kényes, flancos (pejoratív), úri, előkelő

sipirc

módosítószó
 • sicc!, mars!, hess!
 • takarodj!, lódulj innen!, ki innen!, tűnés! (szleng)

segélyez

ige
 • segít, támogat, gyámolít, szubvencionál (szaknyelvi), fölkarol, megsegít, alimentál (régies), istápol, felsegél (régies)

objektum

főnév
 • tárgy, dolog
 • épület, építmény, létesítmény, intézmény
 • célpont

stafírung

főnév
 • kelengye, hozomány

vargabetű

főnév
 • kerülő, kerülő út, kitérő
 • cselugrás, oldalszökés

viharkabát

főnév
 • esőkabát, esőköpeny, anorák, orkánkabát, orkán

kengyelfutó

főnév
 • futár (régies), hírnök, hírvivő, kurír (régies), gyorsfutár (régies)
 • pajzshordozó, fegyverhordó, csatlós

úgymint

kötőszó
 • azaz, vagyis, tudniillik, például, mégpedig, éspedig, nevezetesen, valamint

tőzeg

főnév
 • turfa, derv (tájnyelvi), ingovány
 • szarvasmarhaganéj, ganéj (tájnyelvi), szárított trágya

ürü

főnév
 • herélt kos

uszadék

főnév
 • hordalék, uszovány (régies)

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

vagány

melléknév, főnév
 • vakmerő, belevaló (bizalmas), merész, leleményes, hétpróbás, határozott, tökös (szleng)
 • (bizalmas): csavargó, jassz (régies), huligán, hobó, clochard (idegen)