teoretikus szinonimái

melléknév
 • elméletekkel foglalkozó, bölcselő, filozófus
 • elméleti, absztrakt, elvont, filozofikus, bölcseleti, feltételezett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kalmár1

főnév
 • kereskedő, árus, boltos, szatócs (régies)
 • üzér (régies), kufár (régies), tőzsér (régies)

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a teoretikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tartásdíj

főnév
 • gyermektartás
 • apanázs (régies), járadék, juttatás
 • nőtartás

szépségápolás

főnév
 • kozmetika, pipere, szépészet (régies), szépítkezés

szelence

főnév
 • pikszis (régies), doboz, tok, persely, kazetta, skatulya, ládikó

sértetlen

melléknév
 • ép, egész, csorbítatlan, hiánytalan, teljes, hibátlan, bántatlan (régies), érintetlen, intakt (szaknyelvi), integer (idegen)

telefonbeszélgetés

főnév
 • hívás, telefonálás, távbeszélés (szaknyelvi)

tördelő

főnév
 • mettőr (szaknyelvi), metronpázs (régies)

rátapos

ige
 • rálép, eltapos, rátipor (választékos), megtapod (tájnyelvi), ráhág
 • bántalmaz, megaláz, lealáz, meggyaláz

rag

főnév
 • toldalék, affixum (szaknyelvi), szuffixum (szaknyelvi), prefixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi), ragaszték (régies), raggaték (régies)

mormol

ige
 • (tenger): morajlik, zúg, hullámzik, háborog
 • (patak): csobog, csörgedez, cseveg (választékos), csacsog
 • (ember): dünnyög, berbitél (tájnyelvi), mörmöl (tájnyelvi)
 • darál, ismételget

repertoár

főnév
 • műsor, műsorrend, játékrend
 • készlet

tranzitív

melléknév
 • (szaknyelvi): tárgyas, átható

útszéli

melléknév
 • út menti, útféli (régies)
 • ízléstelen, közönséges, alpári, durva, goromba, ocsmány, ordináré, triviális (régies), vulgáris, faragatlan, bárdolatlan
 • trágár, obszcén, vaskos
 • erkölcstelen, jellemtelen, gátlástalan, aljas, elítélendő

irányítás

főnév
 • célzás, irányzás
 • címezés, útbaigazítás, orientálás (idegen)
 • elvezénylés, küldés
 • igazgatás, rendelkezés, vezetés, vezénylés, parancsolás, dirigálás, menedzselés (idegen), előírás, utasítás, iránymutatás, navigálás (szaknyelvi), felügyelet, vezérlés, beleszólás, regula (régies), stratégia
 • elvezetés, terelés, mozgatás
 • tanács, útmutatás
 • vezetőség, vezetés, igazgatóság, uralom, fennhatóság, kormányzás, direkció (idegen), kormányzat, rezsim
 • idomítás, formálás, alakítás

visszaható

melléknév
 • regresszív (idegen), reaktív (idegen), retroaktív (idegen)

tepsi

főnév
 • sütőforma, sütőlap, békeny (tájnyelvi), brótvány (tájnyelvi)

tarol

ige
 • levág, arat, kaszál, sarlóz
 • (régies): kopaszra nyír
 • ledönt
 • lehengerel, győz, sikert arat
 • nyer, bezsebel

toldás

főnév
 • kiegészítés, meghosszabbítás, pótlás
 • toldalék, toldat

villanymelegítő

főnév
 • hősugárzó, radiátor, melegítő

térség

főnév
 • terület, tér, hely, róna, terep
 • régió, kerület, vidék, körzet, övezet, földterület, territórium (idegen)

szerző II.

főnév
 • alkotó, költő, író, auktor (választékos),
 • zeneszerző, komponista, zeneköltő (választékos), mester

tovatűnik

ige
 • eltűnik, elenyészik, szertefoszlik, elillan, elmúlik, eliramodik

visszadug

ige
 • visszahelyez, visszatesz, visszatöm, visszanyom