tudománytalan szinonimái

melléknév
 • légből kapott, rögtönzött, megalapozatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pór

főnév
 • paraszt, földművelő, földműves, szántóvető (régies), nemtelen (régies)
 • plebejus

elemi

melléknév
 • egyszerű, alapfokú, alapvető, lényeges, alap-, elsődleges, kezdetleges, ősi, közvetlen, primer (szaknyelvi), primitív, könnyű, világos, érthető, nélkülözhetetlen, fontos, lényegbevágó, életbe vágó, mérvadó, fő, eminens
 • viharos, tomboló, elsöprő, leküzdhetetlen, megfékezhetetlen, elementáris, sodró, magával ragadó, súlyos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tudománytalan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

továbbra

határozószó
 • később, ezután, ezentúl

tálaló

főnév
 • pohárszék, kredenc
 • felszolgáló, pincér

szubvencionál

ige
 • támogat, segít, működtet, patronál, pártfogol, pénzel, segélyez, dotál, finanszíroz, szponzorál, menedzsel

szavalat

főnév
 • szavalás, előadás, deklamáció (idegen), recitáció (idegen), elmondás, felolvasás

tötyörészik

ige
 • (bizalmas): piszmog, bíbelődik, szöszmötöl, pepecsel, vacakol, gatyázik (szleng), bajmolódik (bizalmas), szuszmálkodik (tájnyelvi), szutyakol (tájnyelvi), tökölődik (durva), kukacol (szleng)

ültetés

főnév
 • palántázás, palántálás, plántálás (régies), telepítés, dugványozás

sasfészek

főnév
 • lovagvár, vár

rönk

főnév
 • tuskó, fatörzs, tönk, tőke, csúsz (tájnyelvi), törzs, csonk, gömbfa, szálfa, dorongfa

nyalakodik

ige
 • torkoskodik, pákosztoskodik (bizalmas), csemegézik, nassol (bizalmas), eszeget, kuktálkodik (tájnyelvi), kóstol
 • tisztálkodik, mosdik
 • (bizalmas): csókolózik, puszilkodik, nyal-fal

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

vadon II.

melléknév
 • zord, elhagyott, kietlen, vad, járatlan (régies)

veretlen

melléknév
 • legyőzetlen, szabad, független
 • győzedelmes, győzhetetlen

kárhozat

főnév
 • szenvedés, pusztulás, romlás
 • gyehenna, pokol

tukmál

ige
 • ráerőszakol, rákényszerít
 • (régies): ráfog, ráken

tornaóra

főnév
 • torna, testnevelésóra, tesi (szleng)

uszkár

főnév
 • pudli

tülekedik

ige
 • tolong, tolakodik, lökdösődik
 • dulakodik, türkőzik (tájnyelvi), nyomakodik, nyomul

tanító I.

melléknév
 • oktató, okító
 • nevelő
 • didaktikus, útmutató, vezető, tanulságos, példázatos
 • idomító, kiképző

útszéli

melléknév
 • út menti, útféli (régies)
 • ízléstelen, közönséges, alpári, durva, goromba, ocsmány, ordináré, triviális (régies), vulgáris, faragatlan, bárdolatlan
 • trágár, obszcén, vaskos
 • erkölcstelen, jellemtelen, gátlástalan, aljas, elítélendő