tettlegesség szinonimái

főnév
 • verés, ütés, ütlegelés, bántalmazás, inzultálás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sincs

ige
 • sincsen, szintén nincs
 • nincs, nincsen

igazándi

melléknév
 • (tájnyelvi): valódi, hamisítatlan, igazi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tettlegesség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

telepes

melléknév, főnév
 • letelepedő, letelepülő, kitelepülő, betelepülő, gyarmatos, farmer, földhöz juttatott, telepgazda

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik

szeplőtelen, szeplőt

melléknév
 • feddhetetlen, liliomos (régies), mocsoktalan, makulátlan, tiszta, hótiszta, hófehér, ártatlan, szűz, szűzi, érintetlen, vétlen

sors

főnév
 • osztályrész, rendelés, elrendelés, csillagzat, predesztináció, karma (idegen), fátum, sor (bizalmas), végzet, gondviselés
 • véletlen, szerencse

termelékeny

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív

tudniillik

kötőszó
 • ugyanis, mármint, vagyis, úgymint, azaz, mégpedig, amennyiben (bizalmas)

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

rávisz

ige
 • rávezet
 • rászabadít, nyakára küld
 • ráterel (beszélgetést)
 • indít, késztet, csábít (valamire), rábír, rákényszerít, ráerőszakol, belevisz

műfaj

főnév
 • genre (idegen), zsáner (régies)
 • irály (régies)

robot2

főnév
 • robotember, automata
 • robotgép, háztartási robot

tülekedik

ige
 • tolong, tolakodik, lökdösődik
 • dulakodik, türkőzik (tájnyelvi), nyomakodik, nyomul

vadászat

főnév
 • vadászás, hajtás, hajszolás, hajkurászás, űzés
 • üldözés

izzó II.

főnév
 • izzólámpa, lámpa, villanykörte, körte, villanyégő, égő

vonatkozólag

határozószó
 • nézve, kapcsolatban (valamivel), illetőleg (valamit), illetően

téves

melléknév
 • hibás, helytelen, hamis, rossz, pontatlan, valótlan, elhibázott, elírt, fals, bal (régies)

tekervényes

melléknév
 • kacskaringós, tekergős, cikornyás, kanyargós, girbegurba, girbegörbe (bizalmas), csavargós, csavarforma, tekergő, kígyózó, szerpentines, bodor (tájnyelvi), csinkirgós-csankargós (tájnyelvi)
 • csavaros, furfangos, ravasz, rafinált, körmönfont
 • körülményes, bonyolult, komplikált, összetett, szövevényes, bonyolított, összekuszált, zavaros, nyakatekert, kacifántos, kibogozhatatlan, zagyva

törek

főnév
 • ocsú, pelyva, polyva (tájnyelvi), pozdorja (régies), aprólék (tájnyelvi)

vitéz II.

főnév
 • katona, dalia, levente (régies), lovag, bajnok, harcos, csatár (régies)

tizedes2

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

szív2

főnév
 • ketyegő (szleng), motor (szleng), pumpa (szleng), verő (tájnyelvi)
 • mell, kebel (választékos)
 • érzés, lélek, érzésvilág
 • központ, középpont, centrum, belseje (valaminek)

traktál

ige
 • jóltart, megkínál, megetet, megvendégel, vendégséget ad, ellát
 • erőltet (valakire) (pejoratív), elhalmoz
 • terhel, untat

vokális

főnév
 • (szaknyelvi): magánhangzó, hangzó (régies)(szaknyelvi)