termőföld szinonimái

főnév
 • szántóföld, szántó, megművelhető föld, talaj, televény (szaknyelvi)
 • termőtalaj, humusz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugyan II.

kötőszó
 • bár, ámbár, habár, ámbátor, noha, jóllehet
 • különben, egyébként, egyébiránt

díszít

ige
 • ékít, ékesít, cifráz, cicomáz, dekorál, csinosít, szépít, iperéz (régies), ficseréz (tájnyelvi), cifrít (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a termőföld szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tehénpásztor

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

széthány

ige
 • szétszór, széjjelszór, szétterít
 • széjjelhány, szétdobál, széttúr, felforgat
 • eldobál, elszór

szemhéj

főnév
 • szemkupak (régies), szembőr (tájnyelvi)

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

tenyészet

főnév
 • tenyészés
 • növényzet, növényvilág, vegetáció (szaknyelvi), kultiváció (szaknyelvi)

trambulin

főnév
 • (szaknyelvi): ugródeszka

rejtőzik, rejtezik

ige
 • rejtőzködik, lapít, elbújik, bújik, megbújik, kuksol, latitál (régies), bujdokol, bujkál, lapul, dugik (tájnyelvi), dekkol (szleng)
 • lappang, rejlik

rándul

ige
 • összehúzódik, szorul
 • ficamodik, kimarjul (tájnyelvi)
 • (valahova): kirándul, kiruccan, ugrik, megy

mumpsz

főnév
 • (szaknyelvi): fültőmirigy-gyulladás, parotitis (szaknyelvi)

rézgálic

főnév
 • kékgálic, kékkő

túlfűtött

melléknév
 • túlmelegített, túlhevített
 • fokozott, szertelen, túlhajtott, mértéktelen, extrém

üresedik

ige
 • ürül, fogy

vívó

melléknév
 • harcoló, küzdő, csatározó, hadakozó, háborúzó, ostromló

terül

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül

távollevő, távollévő

melléknév, főnév
 • hiányzó, mulasztó, távol maradó

többlet

főnév
 • felesleg, plusz (bizalmas)
 • ráadás, extra(bizalmas)

visszája

főnév
 • (valaminek): fonákja, hátlapja, hátoldala, bal fele (tájnyelvi)
 • (valaminek): ellenkezője, ellentéte

tímár

főnév
 • cserzővarga, tobakos (régies), csávásvarga (régies), cseresvarga (régies)
 • (régies): szíjgyártó, bőrgyártó

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik

törleszkedik

ige
 • dörgölődzik, dörgölőzik, simul
 • hízeleg, hízelkedik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), pedálozik (szleng)

vitat

ige
 • vitatkozik, megbeszél, megtárgyal
 • érvel, allegál (régies)
 • kétségbe von, kételkedik (valamiben), megkérdőjelez
 • tiltakozik, ellentmond, megóv, bizalmatlankodik