teljhatalmú szinonimái

melléknév
 • mindenható, nagy hatalmú, meghatalmazott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felfeszít, fölfeszít

ige
 • felnyit, feltör
 • megfeszít, keresztre feszít

ilyenformán

határozóragos névmás
 • így, ilyenképpen, ilyenképp, ekképpen, ekképp, ily módon, eszerint
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a teljhatalmú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

szemtelen

melléknév
 • neveletlen, csintalan (tájnyelvi), arcátlan, orcátlan, pofátlan, kihívó, frech (bizalmas), inszolens (idegen), pimasz, ripők (régies), pökhendi, nyegle, hetyke, arrogáns, impertinens (régies), kotnyeles
 • tolakodó, tapintatlan, tiszteletlen, illetlen Sz: alázatos, mint a tejen kapatott agár; bagaria az orcája (tájnyelvi); bocskorbőr az arca; disznóbőr az orcája (tájnyelvi); ha kidobják az ajtón, bejön az ablakon; hét bőre van, mint a cigánynak; nincs szeme; nincs arca, csak pofája; nincs orcája, mint az ebnek; olyan, mint a borbélyinas; sem orcája, sem pofája; sok fér a pofájára; szemtelen, mint a piaci légy; szemtelen, mint a tarka varjú; Vak Gazsi ül a szemén; van bőr az arcán
 • gátlástalan, erkölcstelen, szemérmetlen

szédelgő I.

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

selymes

melléknév
 • puha, bársonyos, lágy, finom, sima
 • fényes

teherbíró

melléknév
 • erős, szilárd, tartós, megterhelhető, teherképes (szaknyelvi), jól megépített, hordképes (szaknyelvi)
 • erős lelkű, életerős, edzett, strapabíró (bizalmas), szívós, izmos, keménykötésű

tökéletesség

főnév
 • tökély, hibátlanság, teljesség, kifogástalanság, hiánytalanság, perfekció (idegen)

ránc

főnév
 • gyűrődés, redő, (arcon) szarkaláb, hajtás, hajték (régies), pliszé, berakás, rakás, gyürök (tájnyelvi), tűrés (tájnyelvi)
 • barázda, árok, rovátka, rovat (régies)

rábeszél

ige
 • rávesz, rábír, meggyőz, szívére beszél, kapacitál, unszol, megfőz (bizalmas), megagitál, megdolgoz (bizalmas), fölkésztet (régies), rádisputál (tájnyelvi), ráösztökél, bepusál (tájnyelvi), diklanyol (tájnyelvi), rádumál (szleng), megfűz (bizalmas), megsóderol (szleng)
 • rátukmál, rásóz (bizalmas), ráerőltet, rávarr (bizalmas), a nyakába sóz, a nyakába varr

mogyoróhagyma

főnév
 • burgonyahagyma, salottahagyma

rendbontó

melléknév
 • rendzavaró, csendháborító, zavargó, engedetlen, renitens (idegen), rendetlenkedő, bujtogató, zavarkeltő, felforgató, zendülő, fölkelő, lázadó, rebellis (idegen)

törvényhozó

melléknév, főnév
 • országgyűlési képviselő, parlamenti képviselő, képviselő, legislator (idegen)
 • törvényalkotó
 • (többes számban): törvényhozó testület, országgyűlés, törvényhozás, parlament, törvényhozó hatalom

utasfülke

főnév
 • fülke, kupé
 • kajüt, kabin
 • utastér

intakt

melléknév
 • érintetlen, hiánytalan, csorbítatlan, ép, sértetlen, bontatlan, teljes, integer (idegen)
 • szűz
 • becsületes, feddhetetlen, hozzáférhetetlen, tisztességes, megvesztegethetetlen

virtuóz

melléknév
 • bravúros, mesteri, művészi, tökéletes, utolérhetetlen

temetkezik

ige
 • temetteti magát
 • beletemetkezik (valamibe), elmerül (valamiben), elfoglalja magát, beleássa magát, belemerül (valamibe), belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek)

tapasztalatcsere

főnév
 • eszmecsere, megbeszélés

tisztességes

melléknév
 • derék, becsületes, feddhetetlen, jóravaló, rendes, korrekt, megbízható, egyenes, lelkiismeretes, erkölcsös, etikus, sportszerű, fair (idegen)
 • rendes, megfelelő, kielégítő, elfogadható, illendő, szalonképes

viharzik

ige
 • hullámzik
 • tombol, forrong, háborog
 • rohangál, száguldoz

térítés

főnév
 • ellenszolgáltatás, ellenérték, fizetés, ár, díj
 • hittérítés, misszió

szerenád

főnév
 • éjjelizene, éji zene

topográfia

főnév
 • helyrajz, helyszínrajz (szaknyelvi), földleírás (régies)

vipera

főnév
 • kecskekígyó (régies)
 • hárpia, áspiskígyó