átúszik szinonimái

ige
 • átszel, átkel
 • (hang, kép): áttűnik, átváltozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bifláz, biflázik

ige
 • memorizál, tanul, emlékezetébe vés, betanul, magol, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz, bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a átúszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ártatlanság

főnév
 • tisztaság, romlatlanság, makulátlanság, feddhetetlenség, tisztalelkűség, erényesség, erkölcsösség, innocencia (régies)
 • szüzesség, szűziesség, szeplőtlenség (régies), érintetlenség, hamvasság
 • bűntelenség, vétlenség, hibátlanság
 • jámborság, ártalmatlanság, kegyesség, gyermetegség, naivság, naivitás, gyermekdedség, együgyűség

áthelyez

ige
 • átrak, átvisz, eltesz, elmozdít, elhelyez, áttelepít, átköltöztet, átirányít, átdob (bizalmas), átvezényel, transzferál (szaknyelvi), diszlokál (idegen)

bekerül

ige
 • belekerül
 • bejut, bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik
 • bevetődik, betéved, becseppen

kakasszó

főnév
 • kukorékolás

bélés

főnév
 • belső, burkolás, burkolat

biztosan

határozószó
 • bizonyára, bizonyosan, bizonnyal, bízvást, kétségtelenül, kétségbevonhatatlanul, kétségen kívül, kétségkívül, okvetlenül, tagadhatatlanul, vitathatatlanul, bizton (régies)

elárvul

ige
 • árván marad, árvaságra jut, árvahodik (tájnyelvi), megárvalodik (tájnyelvi)
 • elgyámoltalanodik, elszontyolodik, elcsügged, elanyátlanodik

csizma

főnév
 • bilgeri, botos (tájnyelvi), ebenlógó (tájnyelvi)
 • hótaposó (bizalmas), hótapsi (bizalmas)

átvált

ige
 • átcserél, becserél, kicserél, lecserél (bizalmas), átöltözik
 • áttér, átcsap
 • (pénzt): bevált, vált, konvertál (szaknyelvi)
 • átkapcsol, átállít, módosít, átalakít (váltót)
 • átkapcsolódik
 • (tájnyelvi): átpártol

arkangyal

főnév
 • főangyal, védőangyal, kerub

beborul

ige
 • elborul, befelhősödik, elfelhősödik, elfelhősül, elsötétedik, elsötétül, elhomályosodik (tájnyelvi), bedugul (tájnyelvi), fellegesül (tájnyelvi), besimul (tájnyelvi), elszontyolodik (tájnyelvi) Sz: lóg az eső lába
 • bedől, beledől, befordul, belefordul, beleborul

csigolya

főnév
 • nyakcsiga (tájnyelvi), csigó (tájnyelvi), gerinccsontocska (tájnyelvi), spondylus (szaknyelvi), vertebra (szaknyelvi)

bábos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), mézeskalácsos
 • bábjátékos, bábszínész

adat

főnév
 • adalék, tény, értesülés, információ, bizonyíték

begy, bögy

főnév
 • előgyomor
 • (tréfás): gyomor, has
 • (tájnyelvi): mell, kebel
 • (tájnyelvi): sípnyelv

csiripel

ige
 • csipog, csivitel, csicsereg, énekel, dalol, trillázik, fütyül, csicserél (tájnyelvi), csirimpol (tájnyelvi), zsibol (régies), hangicsál (régies)
 • csacsog, fecseg, locsog, cseveg, beszél, kotyog, karattyol (bizalmas), pletykál