újjávarázsol szinonimái

ige
 • megújít, újjáalakít, megszépít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tanerő

főnév
 • tanár, oktató, pedagógus

pukkad

ige
 • bosszankodik, mérgelődik, kifakad, kitör, dühöng
 • irigykedik
 • pukkan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a újjávarázsol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

trópus2

főnév
 • szókép, képes kifejezés, szóalakzat, alakzat

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

tanakodik

ige
 • tanakszik, töpreng, tűnődik, fontolgat, latolgat, habozik, meghány-vet, rágódik, morfondírozik, meditál, gondolkodik, elmélkedik, mérlegel
 • (régies): tanácskozik, megbeszél

szenvedő

melléknév
 • elgyötört, fájdalmas, vajúdó, sínylődő, tűrő, gyötrődő, kínlódó, kórságos (régies)
 • kárvallott
 • passzív (szaknyelvi)

tűrés

főnév
 • türelem, türedelem (tájnyelvi), szenvedet (régies)
 • tűréshatár

valójában

határozószó
 • igazában, tulajdonképpen, voltaképpen, jószerével, eredetileg, lényegében, ténylegesen, igazán, mindenesetre, gyakorlatilag, végeredményben, szemmel láthatólag

skicc

főnév
 • vázlat, előtanulmány, előzetes, tervrajz, tervezet, körvonal, minta, sablon, séma

semleges

melléknév
 • (szaknyelvi): neutrális (idegen), inaktív (idegen), indifferens (idegen)
 • pártatlan, elfogulatlan, részrehajlatlan, tárgyilagos, objektív
 • közömbös, közönyös, érdektelen

odahat

ige
 • befolyásol, érvényesít
 • intézkedik

suba

főnév
 • bunda, guba, subica (régies), köpönyeg
 • subaszőnyeg

vásárló

főnév
 • vevő, kliens, kuncsaft (bizalmas), fogyasztó, ügyfél
 • beszerző

világosság

főnév
 • fény, fényesség, világítás, világ (tájnyelvi)
 • szabatosság, tisztaság, átlátszóság, érthetőség, áttekinthetőség
 • értelem

képez

ige
 • felkészít, nevel, tanít, betanít, oktat, okosít, iskoláz, instruál (idegen), művel, fejleszt, mível (régies), palléroz (választékos), tökéletesít, kvalifikál, finomít, edz, gyakoroltat
 • alakít, alkot, létrehoz, formál, formáz, elkészít, kialakít, teremt, csinál, szerkeszt, mintáz, megmintáz
 • (régies): ábrázol
 • példáz

újrafelfegyverzés

főnév
 • újrafelfegyverkezés, remilitarizálás (idegen), remilitarizáció (idegen)

trapp

főnév
 • ügetés, kocogás

üzemel

ige
 • működik, dolgozik, üzemben van, szuperál (bizalmas), forog, funkcionál

utas

főnév
 • utazó, utasember (régies), turista, útonjáró
 • vendég
 • vándor, zarándok
 • csavargó, nomád

tégla

főnév
 • falazókő
 • (szleng): besúgó, spicli (bizalmas), spion, ügynök, kém, furulya (szleng), pacsirta (szleng), III/III-as (bizalmas)

vakar

ige
 • kapar, vakargat, kaparász, dörgöl, körömsél (régies), bizserél (tájnyelvi), csikar (tájnyelvi), csiszál (tájnyelvi)
 • tisztít, csutakol