szembenállás szinonimái

főnév
 • ellentét, szembehelyezkedés, ellentétesség, oppozíció (szaknyelvi), antagonizmus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

táblázat

főnév
 • kimutatás, áttekintés, statisztika
 • tabella (szaknyelvi)

lázító

melléknév
 • izgató, felbujtó, háborító, felforgató, bajkeverő, bujtogató, bomlasztó, uszító, háborkodó (régies), dekomponáló (régies)
 • agitátor (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szembenállás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szállító I.

melléknév
 • vivő, továbbító, közvetítő

rongyrázás

főnév
 • hivalkodás, felvágás, flancolás (bizalmas), flanc (bizalmas)

résztvevő, részvevő

főnév
 • részes, szereplő, jelenlevő, közreműködő
 • érdekelt(bizalmas)
 • játékos, induló
 • pályázó

porhanyó, porhanyós

melléknév
 • pudvás, redves, korhadt, porhó (tájnyelvi)
 • lágy, puha, omlós

szed

ige
 • tép, szedeget, gyűjt, betakarít
 • dézsmál
 • kivesz, merít
 • begyűjt, összegyűjt
 • toboroz (régies)
 • (bizalmas): szerez, kerít, szert tesz, magáévá tesz
 • (ruhát): felvesz, felölt
 • (betűsort): kiszed, összeállít
 • legépel
 • (gyógyszert): bevesz
 • (szedi magát): szedelőzködik, készül, készülődik, indulóban van

szomszéd I.

főnév
 • tőszomszéd
 • szomszédság

összeolvaszt

ige
 • összevegyít, ötvöz
 • egybeolvaszt, egybeforraszt, egyesít, összevon

örökmozgó

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

pántlika

főnév
 • szalag, szalagcsokor, masni (bizalmas), galand (régies), laplika (régies)

szövevényes

melléknév
 • bonyolult, bonyodalmas, ágas-bogas, ügyes-bajos, tekervényes, kusza, sokrétű, komplikált, körülményes, összetett, komplex

távirda

főnév
 • távíróhivatal, posta

hánt

ige
 • lefejt, lehúz, lefarag, hántol, lehánt, meghánt, hámoz, nyúz
 • foszt (kukoricát), morzsol (kukoricát), kihüvelyez, toklászol (tájnyelvi), lehéjaz

vért

főnév
 • mellvas (régies), sodronying, fegyverderék (régies), vasderék (régies)
 • páncél, páncélzat, páncélruha

tűrhető

melléknév
 • elviselhető
 • elfogadható, középszerű, közepes, enyhe, mérsékelt, tolerábilis (idegen), maradhatós (tájnyelvi), szenvedhetős (tájnyelvi)

szemel

ige
 • válogat, kiválogat, osztályoz
 • szitál, rostál
 • szemelget
 • (tájnyelvi): kiválaszt, kiszemel
 • (tájnyelvi): csepereg, szemerkél, permetezik, szitál

szakkönyv

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány

szimpatikus

melléknév
 • rokonszenves, megnyerő, szeretetre méltó, vonzó, bájos, elbájoló, megejtő

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon

szenvedő

melléknév
 • elgyötört, fájdalmas, vajúdó, sínylődő, tűrő, gyötrődő, kínlódó, kórságos (régies)
 • kárvallott
 • passzív (szaknyelvi)

röntgenez

ige
 • átvilágít, rögönyöz (tájnyelvi)

szíves I.

melléknév
 • szívélyes, barátságos, baráti, jóindulatú, jóakaratú, nyájas, kedves, kegyes (régies), kordiális (régies)
 • vendégszerető, vendégmarasztaló, társaságkedvelő
 • udvarias, előzékeny, szolgálatkész, segítőkész, készséges, figyelmes
 • (régies): bátor, vitéz, lelkes

tündöklik, tündököl

ige
 • ragyog, sugárzik, fénylik, világít, csillog, csillámlik, tündörög (tájnyelvi)
 • kiemelkedik, kitűnik, kimagaslik, kiválik, brillíroz