többször szinonimái

határozószó
 • több ízben, néhány ízben, párszor, néhányszor, nemegyszer
 • sokszor, gyakran, sűrűn, számtalanszor, gyakorta
 • többé

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belevész, beleveszik

ige
 • belepusztul, belehal, beledöglik (durva)
 • eltűnik, elenyészik
 • (bizalmas): beleszeret, belebolondul, belehabarodik (bizalmas), belepistul (bizalmas), beleesik (bizalmas)
 • belemélyed, belemerül, belebonyolódik, belefeledkezik, belefelejtkezik, beletemetkezik

megjavul

ige
 • megváltozik, jóra fordul, helyreáll, feljavul, helyreigazodik, előnyösen alakul, megjobbul (választékos), kikupálódik (tájnyelvi), megjavádzik (tájnyelvi)
 • helyrejön, rendbe jön, működésbe lép, üzemképessé válik
 • újjászületik
 • nemesedik, tökéletesedik, kiművelődik
 • jó útra tér, észre tér Sz: jóba foglalja magát; megszállja a szentlélek
 • (idő): kiderül, melegszik, jobbra fordul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a többször szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tétel

főnév
 • tantétel, tan, tézis, állítás, törvény, teoréma (szaknyelvi), doktrína (szaknyelvi)
 • vizsgatétel, vizsgakérdés, vizsgafeladat, feladat
 • összeg
 • mennyiség
 • (régies): tét

szögletes, szegletes

melléknév
 • négyszögletes, négyszögletű, négyszögű
 • sarkos
 • csontos, kemény, határozott, markáns
 • darabos, esetlen, ügyetlen, nehézkes
 • csiszolatlan, faragatlan

szipka

főnév
 • szopóka
 • (szleng): láb, virgács (szleng)

szabadon

határozószó
 • függetlenül, akadálytalanul, kötetlenül, önállóan, korlátlanul, korlátozásmentesen, önként, önszántából, tartózkodás nélkül, fakultatívan
 • szabadlábon
 • nyíltan, kereken, fesztelenül, leplezetlenül, őszintén, nyilvánosan

tok

főnév
 • doboz, kapszula, skatulya, szelence (régies)
 • tartó, mappa, dosszié
 • burok, huzat, boríték (régies), tasak
 • hüvely, töltényhüvely

ujjas

főnév
 • kabát, kiskabát, dolmány, zakó, kitli (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), zubbony, zeke (tájnyelvi), ködmön
 • rékli

roller

főnév
 • rolli (bizalmas), hajtány (régies)

részvét

főnév
 • együttérzés, megértés, vigasztalás, szánalom, szánakozás, sajnálat, könyörület
 • részvétnyilvánítás, kondoleálás
 • (régies): részvétel
 • (régies): érdeklődés, figyelem

nehezen

határozószó
 • üggyel-bajjal, fogcsikorgatva, bajosan, alig, éppen csak, nem könnyen, bajjal (tájnyelvi), fáradsággal, keservesen, vesződve, alighogy, aligha, nehézségek árán, küzdelemmel, erőlködéssel, nehézkesen, fáradságosan, nagy nehezen, jajjal-bajjal, aligsághogy (tájnyelvi), késleg (tájnyelvi), ínnal-kínnal (tájnyelvi), szívszakadva (tájnyelvi), szenvedve

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

utasít

ige
 • felszólít, kötelez, megparancsol, elrendel, előír, parancsol, instruál (idegen), kommandíroz (idegen)
 • (régies): eligazít, útbaigazít, tájékoztat, felvilágosít
 • (régies): küld, juttat
 • utal, irányít

varrás

főnév
 • öltés, tűzés, fércelés, hímezés
 • varrnivaló
 • kézimunka, hímzés
 • varrat

jóvátehetetlen

melléknév
 • helyrehozhatatlan, kijavíthatatlan, korrigálhatatlan (idegen), kiköszörülhetetlen, orvosolhatatlan, pótolhatatlan, reménytelen, irremediábilis (régies), irreparábilis (régies), végleges
 • megbocsáthatatlan, levezekelhetetlen (választékos), végzetes, fatális, halálos

zsarol

ige
 • kicsikar, kényszerít, szipolyoz, fenyeget
 • sarcol, revolverez (régies), pumpol (bizalmas)
 • (bizalmas): erőszakoskodik, tolakodik, követelőzik

tökéletesít

ige
 • továbbfejleszt, korszerűsít, jobbít, javít, csiszol, finomít, csinosít, cizellál
 • kiművel, palléroz (választékos), nemesít

térül-fordul

ige
 • jön-megy, járkál, jár-kel, kószál, bóklászik, koslat, kujtorog, gyüszmékel (tájnyelvi), kajtat (tájnyelvi)

túra

főnév
 • kirándulás, kiruccanás
 • utazás, körút, körutazás, portya
 • turné, vendégszereplés, hangversenykörút
 • (szaknyelvi): forduló, fordulat

zivatar

főnév
 • vihar, zuhé, égiháború, förgeteg, ítéletidő

történész

főnév
 • történettudós, történetbúvár, historikus (régies)

szultán

főnév
 • padisah, császár, uralkodó, török cár (régies)

tüzérség

főnév
 • pattantyússág (régies), artilléria (régies)

zűrzavaros

melléknév
 • összefüggéstelen, értelmetlen, kusza, összevissza