viszonylat szinonimái

főnév
 • vonatkozás, összefüggés
 • reláció (szaknyelvi), kapcsolat, viszony
 • (szaknyelvi): járat
 • (régies): arány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kijavít

ige
 • megjavít, helyreállít
 • átjavít, helyesbít, helyreigazít, módosít
 • kipofoz (bizalmas), reparál, tataroz, befoltoz, kiigazít, rendbe hoz, korrigál, emendál (régies), restaurál, helyrehoz, jóvátesz, rekonstruál, renovál, bestoppol

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a viszonylat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vertikális

melléknév
 • (szaknyelvi): függőleges, álló

újjászervezés

főnév
 • átalakítás, átszervezés, átformálás, átdolgozás, újjáalakítás, újjáépítés, megreformálás, reorganizálás (idegen)

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

tengeribetegség

főnév
 • hányinger, émelygés

világfi

főnév
 • gavallér, dendi (régies), ficsúr, életművész, aranyifjú, arszlán, vivőr (idegen), lebemann (idegen)
 • bonviván, szoknyavadász

zsinór

főnév
 • zsineg, madzag, spárga, szalag, pertli
 • cipőfűző, fűző
 • paszomány, szegély, sujtás

szolgál

ige
 • cselédkedik, inaskodik, lakosgat (tájnyelvi)
 • (régies): alkalmazásban van, dolgozik
 • katonáskodik
 • (kutya): pitizik, apportíroz (idegen)
 • (valamire): való, alkalmas, használható
 • misézik, prédikál

szimfónia

főnév
 • összhangzás, összhang, összecsengés

pénzügyi

melléknév
 • financiális (idegen), materiális, anyagi

szükséglet

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

visszadöbben

ige
 • megtorpan, megáll
 • visszahőköl, visszariad, elriad, perhorreszkál (idegen)

verődik

ige
 • ütődik, csapódik, koccan, kocódik (tájnyelvi), ütközik
 • esik
 • tömörül, csoportosul, összeáll, összegyűlik

zavarodott

melléknév
 • zavaros, üledékes, felkavart, zákányos (tájnyelvi), kusza
 • bizonytalan, tanácstalan, tétova, határozatlan, dadogó, hebegő, hüledező, megrökönyödött, meghökkent, megdöbbent, elképedt, ijedt, piruló Sz: azt sem tudja, fiú-e vagy lány
 • háborodott, hibbant, ütődött (bizalmas), bomlott, zavart, bolond, elmebeteg, tébolyodott, őrült, eszeveszett, eszelős, tökéletlen
 • kába, elbódított, narkotizált (szaknyelvi)

vitalitás

főnév
 • (választékos): életrevalóság, elevenség, életerő, energia
 • életképesség

úszkál

ige
 • úszik, fürdik, lubickol, uszkorál (tájnyelvi), evickél, strandol
 • (folyadékban): lebeg, lábog (régies)

zuhan

ige
 • esik, hull, potyog, pottyan
 • rászakad, rázúdul, ráomlik
 • csökken, apad, alászáll, romlik, hanyatlik
 • züllik, süllyed, csúszik