visszajön szinonimái

ige
 • visszajut, visszakerül, visszaér, visszaérkezik, hazatér
 • visszatér, ismétlődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

agglegény

főnév
 • legényember, öreglegény, nőtlen, aggfi (régies), rideglegény (régies), egyedülember (tájnyelvi), kanbagoly (tájnyelvi)

hint

ige
 • szór, hullat, permetez, vet, dobál, szitál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszajön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

veszteg

határozószó
 • nyugodtan, nyugton, egy helyben, mozdulatlanul, hallgatagon
 • (régies): tétlenül, tétlen, tunyán, resten

univerzum

főnév
 • világegyetem, világmindenség, világ, mindenség, kozmosz

tutyi

melléknév
 • (tájnyelvi): mamusz, papucs, házicipő, cókó (régies), csoszi (tájnyelvi), csoszogó (tájnyelvi), lipegő (tájnyelvi), mennybelépő (tájnyelvi), pantofli (régies)

terápia

főnév
 • orvoslás, kezelés, gyógykezelés, gyógymód, gyógyítás, kúra

villan

ige
 • csillan, illan-villan (tájnyelvi), szikrázik, raggyan (régies)
 • megcsillan, megvillan, fellobban, felragyog, felcsillan
 • előbukkan, feltűnik

zsúr

főnév
 • összejövetel, találkozó, uzsonna, vendégség, teadélután
 • fogadás, parti

szórakoztat

ige
 • mulattat, felderít, felvidít, gyönyörködtet, örömet szerez, disztrahál (idegen)

színpadi

melléknév
 • színi, színházi
 • színészi
 • színpadias, mesterkélt, színészkedő, őszintétlen, teátrális

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

szűzi

melléknév
 • szűzies, érintetlen, tiszta, ártatlan, szeplőtelen, romlatlan, tisztességes, erényes, erkölcsös, makulátlan, szemérmes, tartózkodó

kopott

melléknév
 • viseltes, kopottas, elhasznált, vásott, elnyűtt, rongyos, foltozott, foldott, koszlott, foszlott, feslett, ütött-kopott, ócska, régi, avítt, avatag, kiszolgált, idejétmúlt, színehagyott, fakó, viharvert, keshedt (tájnyelvi)
 • szegényes, elszegényedett, lecsúszott
 • elcsépelt, banális

visszamarad

ige
 • lemarad, elcsenevészedik, elsatnyul, (fejlődésben) elmarad, csökik (tájnyelvi)
 • hátramarad, megmarad, fennmarad
 • nyakán marad

vérvizsgálat

főnév
 • vérpróba, hematoszkópia (idegen)

zimankós

melléknév
 • hideg, fagyos, jeges, havas, hóviharos, zegernyés (tájnyelvi), kutyabaszos (tájnyelvi)
 • barátságtalan, zord, rideg

vízgőz

főnév
 • pára, gőz

utazóbőrönd

főnév
 • bőrönd, koffer, hajókoffer (régies)
 • poggyász

zsarnokság

főnév
 • elnyomás, hatalmaskodás, zsarnokoskodás, erőszak, bábáskodás
 • önkény, önkényuralom, parancsuralom, rémuralom, tekintélyuralom, egyeduralom, despotizmus (idegen), tirannizmus (régies), autokratizmus (idegen), diktatúra, totalitarizmus (idegen)