mosatlan I. szinonimái

melléknév
 • piszkos, szennyes, mosni való, mocskos, koszos, tisztátlan, csetres (tájnyelvi), retkes (bizalmas), maszatos

mosatlan II. szinonimái

főnév
 • szennyes, cula (tájnyelvi), mosnivaló
 • mosogatnivaló, csetres (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öcs

főnév
 • testvéröcs, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas)
 • férfi testvér, fitestvér, fivér, egytestvér, testvér szerint való atyafi (régies)
 • unokaöcs
 • (tájnyelvi): húg

kies

melléknév
 • idilli, bájos, hangulatos, kellemes, szép, bűbájos, elragadó, paradicsomi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mosatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

metél

ige
 • aprít, szegdel (régies), nyes, metsz, szabdal, szeletel, nyír, szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz
 • vág, vagdal, darabol, széthasogat, nyirbál

megfagy

ige
 • befagy, jéggé fagy, felreccsen (tájnyelvi), jéggé válik
 • összefagy, átfagy, megdermed, meggémberedik, didereg, vacog a foga, megveszi az isten hidege
 • elfagy, kifagy, tönkremegy

megalapít

ige
 • létrehív, megalakít, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

leledzik

ige
 • van, létezik
 • található
 • rejlik, rejtezik, rejtőzik

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

neoncső

főnév
 • fénycső

köszvény

főnév
 • ínszaggatás, podagra (régies), csúz (tájnyelvi)

kozmopolita

főnév
 • világpolgár

hőszigetelő

melléknév
 • hőgátló
 • hőálló

krach

főnév
 • csőd, összeomlás, bukás, bankrott (régies)
 • árzuhanás
 • baj, csapás, kellemetlenség
 • robbanás

nóvum

főnév
 • újdonság, újság, új, novitás (idegen)

onnan

határozószó
 • arról, afelől, onnét

domborulat

főnév
 • domborulás, görbület, kidudorodás, dudor, púp, göcs, bütyök, püffedés
 • domb, kiemelkedés, halom, földhányás, bucka

részes I.

melléknév
 • részvevő, érdekelt, osztályos, részesülő

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

mosogató

főnév
 • mosogatódézsa (régies), dézsa (régies), vájdling (tájnyelvi)

mérték

főnév
 • mennyiség, nagyság, fok, mérv
 • méret, méretarány, lépték
 • fokozat, szint
 • mérő, mérce, mérőedény
 • etalon, standard, norma, zsinórmérték
 • versmérték, ritmus, modus (szaknyelvi), metrum (szaknyelvi), kánon (szaknyelvi), tempó
 • (régies): mérleg
 • határ, mérséklet, mértéktartás, mértékletesség, arányérzék

napéjegyenlőség

főnév
 • napforduló (régies), napállás (régies), solstitium (szaknyelvi)

példás

főnév
 • jeles, ötös

munkaközvetítő

főnév
 • állásközvetítő, munkaközvetítő hivatal, helyszerző (régies), cselédszerző (régies), cupringer (régies)

meggyőződik

ige
 • megbizonyosodik, bizonyosságot szerez, megtapasztal, konstatál, rájön

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

perel, pöröl

ige
 • pereskedik, pert folytat, perbe fog
 • perlekedik, pörlekedik, perpatvarkodik (régies), prézsmitál (régies), civódik, vitatkozik, veszekszik, veszekedik, kárál, csöröl-perel (tájnyelvi), csörtölődik (tájnyelvi), nyelvel, pattog, pittyeg-pattog (tájnyelvi), kárpál (tájnyelvi), házsártoskodik, zsémbel, jár a szája, cserfel (tájnyelvi), felcsattan, csúfkodik (tájnyelvi), kotákol (tájnyelvi)
 • pirongat, megfedd