tátog szinonimái

ige
 • tátogat
 • tátong (régies)
 • (tájnyelvi): hebeg, habog, dadog

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál

élmény

főnév
 • benyomás, impresszió, átélés
 • tapasztalat, tapasztalás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tátog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

taktus

főnév
 • ütem, időmérték
 • (szaknyelvi): tapintás, tapintóérzék, érintés

szecska2

főnév
 • (régies): elsőosztályos, elsős

szaktudás

főnév
 • szakismeret, szakértelem, szakmai ismeret, szakműveltség (régies), szakavatottság (választékos), szakképzettség, mesterségbeli tudás, kompetencia (választékos)

ruház

ige
 • öltöztet, fölöltöztet, ellát, felszerel, ruhával ellát
 • ráruház, megbíz, átad, átenged
 • (szleng): ütlegel, ver, püföl, üt-ver, náspángol, elagyabugyál

tapos

ige
 • nyom, rálép, ráhág, tipor, döngöl
 • (szleng): igyekszik, hajt, törtet, pedálozik
 • (tájnyelvi): kerékpározik, teker, pedáloz, biciklizik
 • tapod (tájnyelvi), gázol

tiszteletes II.

főnév
 • (református): lelkész, lelkipásztor, igehirdető, lelki tanító (régies)

puskatus

főnév
 • puskaagy, tus

pregnáns

melléknév
 • súlyos, nyomós, erős
 • sokatmondó, beszédes, jelentős, jelentőségteljes, ékesszóló
 • határozott, szabatos, jellegzetes, markáns, szembeötlő
 • találó, frappáns, jellemző, szemléletes, sajátságos, sajátszerű, megkülönböztető
 • tömör, velős, magvas, találó, summás

mettől

határozószó
 • mióta, mikortól

ráolvas

ige
 • szemére hány, fejére olvas, felró
 • ráimádkozik, kuruzsol, bájol (tájnyelvi)
 • (régies): rámér, ráró

torlódás

főnév
 • forgalmi dugó, dugó (bizalmas), forgalmi akadály, fennakadás

tűzzel-vassal

határozószó
 • erőszakosan, könyörtelenül
 • mindenáron, föltétlenül, okvetlenül

igéző

melléknév
 • elbűvölő, elbájoló, lenyűgöző, elragadó, bűbájos, mámorító, csábító, csábos, kacér, hódító, vonzó, megejtő, magával ragadó, varázslatos
 • bűvölő, megrontó, boszorkányos, bűvös-bájos, ráolvasó, ördögűző, varázsló

vetélkedő I.

melléknév
 • versenyző, versengő, mérkőző, küzdő, összecsapó

távbeszélő

főnév
 • telefon, távrecsegő (tréfás)
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)

tájékoztat

ige
 • útbaigazít, felvilágosít, informál, tudósít, eligazít, orientál, kiokosít, ismertet, beszámol, felhomályosít (szleng)

termelőszövetkezet

főnév
 • tsz, téesz, téeszcsé, mezőgazdasági szövetkezet, közös, kolhoz (régies)
 • kisipari szövetkezet

vérpróba

főnév
 • vérvizsgálat
 • vérminta

tekercsfilm

főnév
 • filmtekercs, rollfilm (régies)

szellemes

melléknév
 • humoros, tréfás, vicces, sziporkázó, elmés, elménc (régies), találó, mulatságos, szórakoztató, eredeti, leleményes, ötletes, szellemdús, talpraesett

tetőtér

főnév
 • padlástér

veszte

főnév
 • (valakinek, valaminek): halála, vége, kimúlása, pusztulása
 • (valakinek, valaminek): tönkremenése, tönkrejutása, összeomlása
 • végzete