tűzzel-vassal szinonimái

határozószó
 • erőszakosan, könyörtelenül
 • mindenáron, föltétlenül, okvetlenül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összedől

ige
 • összeomlik, beomlik, bedől, ledől, leomlik, összerogy

mimóza

főnév
 • érzőke, pirkavirág, nebáncsvirág
 • aranyharmat
 • (jelzőként): érzékeny, sértődékeny, nebáncsvirág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tűzzel-vassal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tőzeg

főnév
 • turfa, derv (tájnyelvi), ingovány
 • szarvasmarhaganéj, ganéj (tájnyelvi), szárított trágya

tárgyatlan

melléknév
 • határozatlan, intranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

taktus

főnév
 • ütem, időmérték
 • (szaknyelvi): tapintás, tapintóérzék, érintés

szemétdomb

főnév
 • hulladékhányó, szeméttelep, hulladékgyűjtő-telep, szemétlerakodó, lerakodóhely
 • trágyadomb, ganajdomb, poszmat (tájnyelvi)
 • (bizalmas): rendetlenség, összevisszaság

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

vakkant

ige
 • kaffant, mukkant, csahint (tájnyelvi), geggent (tájnyelvi), böffent (tájnyelvi), ugat, csahol
 • (pejoratív): szól, mond

sikeres

melléknév
 • sikerült, jól sikerült, eredményes, áldásos, gyümölcsöző, prosperáló, jövedelmező, nyereséges, hatékony, virágzó
 • hatásos, hathatós, foganatos (tájnyelvi)
 • elismert, szerencsés, gazdag, jól menő (bizalmas), menő (szleng), divatos, felkapott (bizalmas)

savanyít

ige
 • erjeszt, megkovászol (régies), megéleszt (régies), poshaszt (tájnyelvi), poshajt (tájnyelvi)
 • tartósít

nyugton

határozószó
 • nyugodtan, zavartalanul, békésen, csendesen, bántatlanul, türelmesen, higgadtan
 • veszteg (bizalmas), egy helyben, bizton, mozdulatlanul

spektrum

főnév
 • színkép
 • választék, bőség

vámhivatal

főnév
 • vám, vámház, határvám, vámhely

vicces

melléknév
 • tréfás, mókás, hecces (tájnyelvi), bohókás, bolondos, viccelődő, szellemes, muris (bizalmas), humoros, komikus, szórakoztató, mulattató
 • mulatságos, nevetséges, visszás

kellemetlen

melléknév
 • zavaró, idegesítő, kényelmetlen, bántó, nyomasztó, élvezhetetlen, visszatetsző, rossz, dísztelen (tájnyelvi) Sz: kellemetes, mint a keszőce húsvét napján; kellemes, mint karácsonykor a seggberúgás
 • kedvezőtlen, nyugtalanító, aggasztó, aggályos, zsenáns (idegen), zsenánt (bizalmas), kínos, kényes, visszás, fonák, nemszeretem, rázós (szleng), szorult (helyzet), terhes, bajos, áldatlan, gázos (szleng), cikis (szleng)
 • ellenszenves, visszataszító, utálatos, kiállhatatlan, barátságtalan, mogorva

udvarház

főnév
 • kúria, úri lak

történik

ige
 • folyamatban van, folyik, zajlik
 • játszódik
 • végbemegy, bekövetkezik
 • megesik, ér (valakit), előadódik, beüt

ülepedik2

ige
 • leül, megtelepszik, letelepedik

unikum

főnév
 • ritkaság, különlegesség

tasli

főnév
 • pofon, füles, nyakleves, frász (bizalmas), pofleves (régies)

vacak I.

melléknév
 • silány, hitvány, selejtes, értéktelen, vicik-vacak, ócska, hasznavehetetlen, csapnivaló, ringy-rongy, ramaty (bizalmas), gyatra, rossz, kaka (bizalmas), szar (durva), rissz-rossz (tájnyelvi), lepra (durva), pilf (bizalmas), tré (szleng), csetvás (tájnyelvi), ebenlógó (tájnyelvi)