tárt szinonimái

melléknév
 • nyitott, fedetlen, szabad
 • (régies): tág, széles, téres (régies)
 • kiterjesztett, szétterjesztett

tart szinonimái

ige
 • fog, markol, szorít
 • odatart, odanyújt, odaad
 • gondoz, ellát, táplál, éltet, eltart, jóltart, kosztol
 • hátráltat, tartóztat, késleltet, marasztal
 • maraszt, virraszt
 • foglalkoztat, dolgoztat, igénybe vesz
 • működtet
 • birtokol
 • (valahol): őriz, raktároz, tárol
 • (valamilyennek): hisz, gondol, vél, ítél, lát, ismer, vélekedik, vall, minősít, tekint
 • értékel, becsül, mond
 • (valameddig): folyik, zajlik, folytatódik, fennáll, megvan, érvényben van
 • halad, igyekszik, terjed, nyúlik, vezet, ér, irányul
 • megy, közeledik, jön
 • (valamitől, valakitől): fél, aggódik, retteg, fosik (szleng)
 • óvakodik, tartózkodik
 • rendez, megrendez, megül, megünnepel, csap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tolózár

főnév
 • retesz, rigli (bizalmas), zárfa (régies), reteszzár, tolóka, tolóretesz

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tárt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tájékozódik

ige
 • orientálódik, informálódik, tudakol, kérdezősködik, beletekint (valamibe), tudakozódik, kíváncsiskodik, utánanéz (valaminek), utánajár (valaminek)
 • eligazodik, kiismeri magát (valahol)

szarv

főnév
 • (régies): tülök, szaru
 • agancs, címer (régies)

szakadás

főnév
 • rés, nyílás, hézag, hasadék, lyuk
 • repedés, feslés, hasadás, tépés, törés
 • cezúra (választékos)
 • üzemzavar, áramszünet
 • meghasonlás, szétválás, különválás, felbomlás, eltávolodás

röpdolgozat

főnév
 • röpi (szleng), röpke (szleng), röppentyű (szleng), repcsi (szleng), röpdoli (szleng)

tanulmány

főnév
 • tanulás, stúdium
 • értekezés, közlemény, esszé, opus (választékos), dolgozat, cikk, disszertáció, etűd (idegen), traktátum (régies)
 • monográfia
 • vizsgálódás, búvárkodás, kutatás

tímár

főnév
 • cserzővarga, tobakos (régies), csávásvarga (régies), cseresvarga (régies)
 • (régies): szíjgyártó, bőrgyártó

pudvás

melléknév
 • korhadt, szivacsos, rohadt, üreges, odvas, redves, taplós, fás, mállatag, reves (tájnyelvi), röghenyes (tájnyelvi)

pótvizsga

főnév
 • osztályvizsga
 • javítóvizsga, utóvizsga, uvé (bizalmas), bakugrató (szleng), éretlenségi (szleng), utolsó összecsapás (szleng)

mesteri

melléknév
 • kiváló, magisztrális (idegen), tökéletes, művészi, virtuóz, remek, bravúros (idegen), ragyogó, briliáns, avatott, kifogástalan, mintaszerű, elsőrendű, elsőrangú, nagyszerű, szakszerű, profi (bizalmas), professzionista

rakpart

főnév
 • rakodópart, rakópart, dokk

toleráns

melléknév
 • elnéző, türelmes, béketűrő, megértő, humánus
 • engedékeny, méltányos, előítélet-mentes, elfogulatlan

tűr1

ige
 • elvisel, kibír, kiáll, elszenved, enged, hagy, tolerál

igaz II.

főnév
 • igazság, tény, tényállás, való

veszedelmes

melléknév
 • veszélyes, életveszélyes, vészes, fenyegető, vészjósló, vészhozó, ominózus, rázós (szleng), ciki (bizalmas), mételyező (régies), ártalmas, káros, mérgező, fertőző, romboló, megsemmisítő, végzetes, gyilkos, dögletes (szleng)
 • aggasztó, megdöbbentő, riasztó, félelmetes

tartálykocsi

főnév
 • tankkocsi, ciszternakocsi (szaknyelvi), lajtoskocsi (tájnyelvi)

szűz II.

főnév
 • hajadon, leány, liliomszál, virgó (régies)
 • Szűz Mária, Jézus anyja, Madonna

térfél

főnév
 • oldal, félpálya, terület

vérdíj

főnév
 • vérbírság, vérváltság
 • jutalomdíj, homágium (régies)
 • (régies): vérbosszú, megtorlás

tehén

főnév
 • ünő, riska (tájnyelvi), búbece (tájnyelvi)
 • szarvastehén, szarvasünő, nőstényszarvas
 • (szleng): trampli (durva), elhízott (nő)

szekál

ige
 • zaklat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, inzultál, bosszant, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, gyötör, macerál (bizalmas), molesztál, cikiz (bizalmas), vegzál (régies), szekíroz (bizalmas), heccel, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

testál

ige
 • hagy, örökül hagy, örökít, hagyományoz, hátrahagy, ráhagy, végrendelkezik, végrendeletet ír, végrendeletet készít, hagyakozik (tájnyelvi), hagyatkozik (tájnyelvi)
 • ajándékoz, adományoz, ad, átruház

vértes II.

főnév
 • kürasszír (régies)