szekál szinonimái

ige
 • zaklat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, inzultál, bosszant, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, gyötör, macerál (bizalmas), molesztál, cikiz (bizalmas), vegzál (régies), szekíroz (bizalmas), heccel, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túl2

határozószó
 • túlságosan, nagyon, szerfelett, szerfölött, felettébb, fölöttébb

jellemző II.

főnév
 • jegy, adat, paraméter (szaknyelvi), kritérium, érték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szekál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szájharmonika

főnév
 • harmonika, pofagyalu (tréfás)

rizs

főnév
 • rizskása (tájnyelvi), törökköles (régies), kása, rizsa
 • (rizsa): beszéd, halandzsa, blabla

reneszánsz

főnév
 • újjászületés, újjáéledés

pogány

melléknév, főnév
 • bálványimádó
 • megkereszteletlen
 • (régies): mohamedán
 • hitetlen, vallástalan, istentelen, istentagadó, ateista (idegen), anyagelvű, szkeptikus (idegen)

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

szívtelen

melléknév
 • rideg, kőszívű, keményszívű, könyörtelen, részvétlen, irgalmatlan, kíméletlen, lelketlen, érzéstelen, érzéketlen, hideg, fagyos, kegyetlen, embertelen, inhumánus (idegen)

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

önöz

ige
 • magáz, becsül (tájnyelvi), megkegyelmez (tájnyelvi)

mecénás

főnév
 • pártfogó, védnök, patrónus (régies), műpártoló, szponzor, protektor, jótevő

pajzánkodik

ige
 • dévajkodik, pajkoskodik, csintalankodik, játszadozik, bolondozik, huncutkodik, kacérkodik, ingerkedik, cicázik, incselkedik, kötődik, böllenkedik (tájnyelvi)

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

társaság

főnév
 • együttlét
 • összejövetel, vendégség
 • közösség, csapat, kör, csoport, törzsasztal, társkör, banda, brancs (bizalmas), kompánia, kollektíva, bagázs
 • klikk (pejoratív)
 • egyesület, egylet, klub, testület, együttes, szervezet, társulat, szindikátus (idegen), konszern (idegen)

hamar I.

határozószó
 • gyorsan, szaporán, frissen, hamarjában, csakhamar, hamarosan, mielőbb, nemsokára, korán, hirtelen, azonnal, tüstént, sebtében, máris, rögtön, késedelem nélkül, lóhalálában, nyomban, egykettőre, rövid úton, legott (régies), mindjárt, teketória nélkül (bizalmas), ízibe (tájnyelvi), hanyatt-homlok, villámsebesen, melegében, hevenyében, jókor, ripsz-ropsz, hippre-hoppra (tájnyelvi)
 • könnyen (felejt) Sz: míg egy tojás megsül

vérbűn

főnév
 • (régies): gyilkosság, emberölés
 • vérfertőzés, incestus (szaknyelvi)

túra

főnév
 • kirándulás, kiruccanás
 • utazás, körút, körutazás, portya
 • turné, vendégszereplés, hangversenykörút
 • (szaknyelvi): forduló, fordulat

székhely

főnév
 • székház, rezidencia, központ, centrum
 • lakóhely, szálláshely, domicilium (régies)

szabadságol

ige
 • mentesít, fölment, elenged, elbocsát, pihentet

szétomlik

ige
 • szétmállik, szétesik, széthull, szétmegy
 • (haj): elomlik, szétterül

trubadúr

főnév
 • dalnok, énekes, vándorénekes, énekmondó, lovagi költő, dalos

szemetes II.

főnév
 • kukás, szemétszállító, köztisztasági alkalmazott
 • szemétvödör, kuka, szemétláda, szemétkosár, papírkosár

roráté

főnév
 • hajnali mise

színhely

főnév
 • helyszín, tetthely, hely, színtér

túloz

ige
 • nagyít, felnagyít, felfúj (bizalmas), tódít, lódít, kiszínez (valamit), túlkodik (régies), túlságoskodik (régies), felerőtet (régies) Sz: a szőrt is gerendának látja; átesik a ló másik oldalára; kicsi lábnak nagy talpat kerekít; légyből elefántot csinál; nagyra viszi az ökörszemet
 • túlhajt, túlfeszít, túlzásba visz, túllő a célon, elveti a sulykot, utríroz (idegen), túlliheg (bizalmas), túldramatizál (szleng), túldimenzionál (szleng)