üstök szinonimái

főnév
 • (régies): hajzat, bozont
 • hajfonat, hajfonadék, csimbók, varkocs
 • grabanc
 • (üstökösé): csóva, fénycsóva

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elolvas

ige
 • átolvas, végigolvas, kiolvas
 • (tájnyelvi): elszámol, felszámlál

híven

határozószó
 • kötelességtudóan, hűségesen, állhatatosan, hűen, őszintén, nyíltan, leplezetlenül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a üstök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

újságol

ige
 • közöl, tudat, elmond, elmesél
 • híresztel, hírel (régies), elpletykál

teremtés

főnév
 • alkotás, létesítés, készítés, előállítás, megalakítás
 • mindenség, világmindenség, univerzum
 • teremtmény, ember, emberi lény
 • nő, perszóna (pejoratív), alak
 • alkotás, készítmény (tájnyelvi)

tehetségtelen

melléknév
 • nehézfejű, tompa agyú, antitalentum (idegen), lassú észjárású, értetlen, korlátolt, buta, hülye

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

uzsora

főnév
 • haszonvétel, uzsorakamat

velejáró

főnév
 • tartozék, kísérő, függelék

süsü2

melléknév
 • együgyű, bolondos, habókos, félkegyelmű, félnótás, hülye, idióta, ostoba, buta

spékel

ige
 • tűzdel, szalonnáz (régies)

ószeres

főnév
 • ócskás (régies), zsibárus, házaló, handlé (régies), rongyszedő (régies)

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

vérszomjas

melléknév
 • vérengző, állatias, kegyetlen, bosszúvágyó, vérszopó, bestiális, fenevad, ragadozó

vonal

főnév
 • vonás, húzás
 • ékezet
 • csík, sáv, barázda, sor
 • egyenes, linea (választékos)
 • határvonal
 • útvonal, vasútvonal
 • telefonvonal
 • színvonal, szint
 • járat, viszonylat (szaknyelvi)
 • irány, irányzat, irányvonal, ügykör, terület, pálya

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

ütés

főnév
 • csapás, sújtás, ütleg, ökölcsapás, vágás, pofon, verés, husángolás (régies), pálcázás (régies), sulykolás (régies), zupálás (régies), rukk (idegen)
 • (kártya): trikk (idegen)

úgyszólván

határozószó
 • jóformán, csaknem, majdnem, mintegy, szinte, valósággal, jószerével, voltaképpen, közel, kvázi (bizalmas)

vásári

melléknév
 • olcsó, értéktelen, silány, ízléstelen, gagyi (szleng), bazári
 • közönséges, útszéli
 • bóvli

vagyon

főnév
 • gazdagság, javak, tulajdon, ingóság, kincs, jószág, marha (régies), keresmény (régies), pénz, tőke, szerzemény (régies), financiák (szaknyelvi), pecunia (idegen)
 • birtok, földbirtok, föld, ingatlan, fekvőség (régies), gazdaság, vagyontárgy (szaknyelvi), bonum (tájnyelvi)

terrorizmus

főnév
 • rémuralom, terror, zsarnokság, diktatúra

vegetatív

melléknév
 • növényi, növényzeti
 • (szaknyelvi): ivartalan
 • (választékos): tengődő, tespedő, pangó