szint szinonimái

főnév
 • réteg, sztrátum (szaknyelvi)
 • emelet
 • színvonal, nívó, minőség, mérték, standard
 • teljesítményszint, szinteredmény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyúródeszka

főnév
 • gyúrótábla, sodródeszka, nyújtódeszka, gyúró (tájnyelvi), lapító (tájnyelvi)

módosítás

főnév
 • változtatás, modifikáció (szaknyelvi), alakítás, átalakítás, transzformáció, alteráció (szaknyelvi)
 • helyesbítés, javítás, kijavítás, korrekció, átdolgozás, revízió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

serkentő II.

főnév
 • (tájnyelvi): ébresztőóra
 • (régies): riadó, alarm

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

rágcsál

ige
 • rág, eszeget, eszik, majszol, harapdál, ropogtat, rágicsál, csócsál (bizalmas), rágogat, nyammog (bizalmas), csumelál (tájnyelvi), dörcöl (tájnyelvi), dörcölget (tájnyelvi), korcolgat (tájnyelvi), körmög (tájnyelvi), rácskotol (régies), rőg-rág (régies), kérődzik (bizalmas)

szétoszlik

ige
 • széjjeloszlik, feloszlik, eloszlik, szétszóródik, széjjelszóródik, elszállingózik, szétrebben, szétmegy, szétszéled, elszéled
 • eltűnik, elmúlik, szétfoszlik, szertefoszlik
 • felszáll

tamburmajor

főnév
 • (régies): karmester, karnagy

pártütő

főnév
 • lázadó, zendülő, összeesküvő, pártos (régies), pártoskodó, hűtlen, áruló, hadindító (régies), rebellis (régies), infidélis (régies)(régies)

panoptikum

főnév
 • viaszfigura-gyűjtemény, viaszbábbódé (régies), viaszkabinet (régies)
 • (régies): mutatványosbódé

megkísérel

ige
 • próbál, megpróbál, kipróbál, megpróbálkozik, tesz egy próbát, belefog, belebocsátkozik, megkockáztat, ízlel (régies), megvizsgál (régies), megkísért (régies), kísérletet tesz(valamivel)

perverz

melléknév
 • természetellenes, rendellenes, visszás, fonák, eltévelyedett, elvetemült, romlott, fajtalan

tár1

ige
 • nyit, kiterjeszt
 • tát, kitát
 • megmutat, előad, ismertet, megjelenít, vázol, körvonalaz

testkultúra

főnév
 • testnevelés, testgyakorlás

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

visszatükröz

ige
 • visszaver, visszaad, visszasugároz
 • kifejez, éreztet, tükröz

ültet

ige
 • hellyel kínál, leültet
 • (hivatalba): iktat, beiktat, helyez
 • keltet, kotoltat, fészekre ültet
 • palántáz, palántál, plántál (régies), tűzdel, pikíroz (szaknyelvi), veteményez, vet, telepít, dugványoz
 • olt, elhint
 • (járműre): helyez, tesz, feltesz, felrak

szintúgy II.

kötőszó
 • szintén, is, úgyszintén, hasonlóképp, hasonlóképpen, nemkülönben

szemforgató

melléknév
 • szenteskedő, képmutató, álszent, farizeus, kenetteljes, kétszínű, hamis, hipokrita

szükséghelyzet

főnév
 • kényszerhelyzet, szükségállapot
 • válság, krízis, kutyaszorító, vészhelyet

utópista

melléknév
 • utópiaszerű, utópisztikus, ábrándos, kivihetetlen, megvalósíthatatlan, valószínűtlen

szolfézs

főnév
 • énekgyakorlat, szolmizálás (szaknyelvi)

sír2

főnév
 • sírverem, sírgödör
 • sírbolt, kripta, sírkamra
 • sírhant, sírdomb, sírhalom
 • (régies): temetőhely, temetőkert

takács

főnév
 • szövőmunkás, szövőmester, takácsmester

ügyvezető

főnév
 • igazgató, menedzser, ügyvivő, cégvezető