kókad szinonimái

ige
 • lankad, konyul, elhervad, elfonnyad, elvirágzik, elszárad, guzsorog (tájnyelvi)
 • búsul, szomorkodik, gunnyaszt, betegeskedik, kornyadozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyöklő II.

főnév
 • mellvéd, ablakpárkány, karfal, balusztrád (régies), tőc (régies)
 • karfa, kartámla, kartámasz, támla, támasz

előkészít

ige
 • kikészít, összekészít, összeszed
 • felkészít, betanít, sulykol, korrepetál, szoktat, edz, gyakoroltat
 • preparál, előkezel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kókad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kismama

főnév
 • állapotos, terhes, várandós, viselős, kisanya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mostohaanya

kegyelet

főnév
 • részvét, szeretet, megbecsülés, hála
 • pietás (idegen)
 • tisztelet, kultusz
 • (tájnyelvi): szivárvány

kapható

melléknév
 • megvásárolható, beszerezhető
 • (valamire): rávehető, rábeszélhető

inal

ige
 • fut, szalad, nyargal, menekül, szökik, elillan, szedi a lábát, olajra lép (szleng)
 • (tájnyelvi): lót-fut

kivéd

ige
 • elhárít, felfog, paríroz (régies), meghiúsít, feltartóztat, leszerel, megfékez, visszaver, megakadályoz, elkerül (valamit), útját állja (valaminek), hatástalanít

közbenjárás

főnév
 • közbelépés, pártfogás, pártfogolás, védelem, protekció, közvetítés, segédkezés, interveniálás (szaknyelvi)

távirda

főnév
 • távíróhivatal, posta

helyettes II.

főnév
 • képviselő, pótlár (régies), vice (régies), dublőr (szaknyelvi), vikárius (régies), helynök (régies), há (szleng)

hátranéz

ige
 • hátratekint, visszanéz, visszapillant, visszatekint, hátrafordul, visszafordul

evolúció

főnév
 • fejlődés, kialakulás, törzsfejlődés

hitehagyott

melléknév
 • hittagadó, hitehagyó, hitáruló, hitszegő, eretnek, renegát, aposztata (választékos), hittőlszakadt (régies)
 • elvtagadó, elpártolt, esküszegő, hűtlen, áruló, csalárd, csalfa, hamis, hívtelen (régies)

közszó

főnév
 • köznév

lefolyó

főnév
 • árok, csatorna, ereszcsatorna, kanális
 • csurgó, kiöntő

alispán

főnév
 • viceispán (régies), vicispán (régies)(régies)

micsoda I.

főnév
 • dolog, izé
 • csuda, franc (durva)
 • nemi szerv

megedződik

ige
 • megkeményedik, megerősödik, megacélozódik
 • megszilárdul

kólika

főnév
 • hascsikarás, hasgörcs, bélgörcs, görcs

kisebbség

főnév
 • nemzetiség, nemzeti kisebbség, minoritás (idegen), etnikum
 • ellenzék, ellenpárt, ellenlábas
 • (tájnyelvi): kár, hátrány
 • (régies): kudarc, szégyen, gyalázat, pironság (tájnyelvi)

könnyezik

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

megbánás

főnév
 • bűnbánat, szomorúság, sajnálkozás, töredelem (régies), vezeklés, siratás, sajnálat, lelkifurdalás, önvád, magába szállás
 • gyónás, bűnvallás, bűnvallomás

kontinens

főnév
 • földrész, világrész
 • szárazföld

kenőolaj

főnév
 • gépolaj, műszerolaj, motorolaj

kősó

főnév
 • konyhasó, só, nátrium-klorid

megdermed

ige
 • megfagy, meggémberedik, csonttá fagy, megveszi az isten hidege, áthűl
 • befagy, jéggé fagy
 • elképed, megmerevedik, bámulatba esik, megdöbben, meghökken, megrendül, megbénul, sóbálvánnyá válik, kővé dermed, megkövül, kővé mered
 • besűrűsödik, megalvad, megalszik, megkocsonyásodik
 • megmered
 • megköt