sallang szinonimái

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ócskás

főnév
 • ószeres, házaló, zsibárus, handlé (régies), használtruha-kereskedő

valóság

főnév
 • létezés, élet, lét, realitás, való (választékos), tényállás, helyzet, konkrétum, tény, tapasztalat
 • megnyilvánulás, mivolt, lényeg, jelleg
 • igazság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sallang szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ringatódzik, ringató

ige
 • hintázik, ringatja magát, ring, himbálódzik, himbálózik

pókháló

főnév
 • pókszövedék, pókfonal

petrence

főnév
 • szénarakás, szénacsomó, rakás, csomó

öregember

főnév
 • öregapó, apó, öregúr, öreg, aggastyán, matuzsálem, vénember, vénség, öreglegény, bácsi, bácsika, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), agg, vén, trotli (bizalmas), fater (szleng), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)

rögös

melléknév
 • darabos, göcsörtös, buckás, hegyvölgyes, göröngyös, döcögős, hepehupás, egyenetlen, göbörcös (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), rögöcsös (tájnyelvi), göbös (tájnyelvi), gajos (tájnyelvi)
 • fáradságos, küzdelmes, nehéz, viharos, hányatott, kemény, zord

strapa

főnév
 • munka, meló (bizalmas), nyűg, gürcölés, robot (bizalmas), megerőltetés, fáradság, fáradalom, vesződés, erőltetés, kimerülés, kínlódás, elfáradás, hajsza (bizalmas)

néz

ige
 • figyel, lát, szemlél, nézelődik, nézeget, bámul, pillant, rámered, les, kémlel, kandikál, kukucskál, vizslat, tekint, pislog, fixál, fixíroz (bizalmas), csipáz (szleng), skubizik (szleng), stíröl (szleng), kamerázik (szleng), biluxol (szleng), kuksizik (szleng), kukkol (szleng), szemeit ráfüggeszti (régies) Sz: mereszti a szemét; szemmel követ (valakit); legelteti rajta a szemét; hizlalja a szemét; meregeti a pilácsot
 • (valakinek, valaminek): hisz, gondol, vél, ítél, tekint
 • becsül
 • keres, kutat, utánajár
 • (valamire): ellenőriz, szemmel tart, vigyáz, ügyel
 • helyezkedik (valami irányában), nyílik (valahova)

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

lebukik

ige
 • leesik, aláhajlik, előrecsuklik, előrebicsaklik, lefordul, lehanyatlik
 • (vízbe): lemerül, alámerül, lebükik (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi)
 • (nap): leszáll, lenyugszik, lemegy, eltűnik
 • rajtaveszt, megjárja, lebőg (szleng), buktázik (szleng), kézre kerül

nyombél

főnév
 • patkóbél, duodenum (szaknyelvi)

szabadít

ige
 • fölment, megvált, felszabadít, kiszabadít

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

fürtös

melléknév
 • göndör, göndörödő
 • loknis, csigás
 • bugás (régies)

tüskésdisznó

főnév
 • (tájnyelvi): sün, sündisznó, süni (bizalmas), töviskesdisznó (tájnyelvi), sünkutya (tájnyelvi), szőrkutya (tájnyelvi), szőrdisznó (régies), szúrósdisznó (tájnyelvi), árics (tájnyelvi), tüskönc (régies)

technika

főnév
 • gyártásmód, technológia
 • eljárás, mód, módszer, kezelés, kézügyesség, gyakorlat, készség, rendszer, szisztéma, művelet, fogás, tudás, ismeret
 • gépezet, mechanizmus, felszerelés, berendezés

sántít

ige
 • sántikál, biceg, húzza a lábát, sántál (tájnyelvi), biccent (tájnyelvi), döccent (tájnyelvi), biktet (tájnyelvi)
 • döcög, döccen (tájnyelvi), megtörik
 • (bizalmas): bibije van (bizalmas), nem stimmel, nem oké (szleng), téves, pontatlan, rossz

rezignált

melléknév
 • reményvesztett, elkeseredett, csüggedt, levert, lehangolt, közönyös, egykedvű, fásult, apatikus, letargikus, deprimált, spleenes (régies), desperált (idegen), pesszimista

sóhajtozik

ige
 • sóhajt
 • nyög, nyöszörög, halédezik (tájnyelvi)
 • epekedik, áhítozik, sóvárog, vágyakozik
 • panaszkodik, sipárog (tájnyelvi), fohászkodik
 • bánkódik

tartalmas

melléknév
 • gazdag
 • értékes, magvas, velős, mélyenszántó
 • laktató, bőséges, dús
 • zsíros

segítő

főnév
 • támogató, pártoló, szponzor, mecénás
 • segéderő, asszisztens
 • segítőtárs, munkatárs

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

sötétzárka

főnév
 • magánzárka, sötét (bizalmas), dunkli (régies), egyes (bizalmas)

távolsági

melléknév
 • helyközi, interurbán (idegen)