panoptikum szinonimái

főnév
 • viaszfigura-gyűjtemény, viaszbábbódé (régies), viaszkabinet (régies)
 • (régies): mutatványosbódé

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

váltás

főnév
 • csere, kicserélés, felváltás, forduló, változtatás
 • fordulat, átalakulás
 • beváltás, átváltás
 • műszak, turnus, parti (bizalmas)
 • váltótárs, váltópár
 • (régies): vétel, megvétel, megvásárlás
 • egy rend (fehérnemű)

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a panoptikum szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összefoglal

ige
 • összegez, rekapitulál (régies), kodifikál (idegen), summáz, rezümál (idegen), kivonatol, sűrít, tömörít
 • (régies): egybefoglal, összefog

normalizál

ige
 • szabványosít, egységesít
 • rendez, visszaállít, helyreállít, megszilárdít

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

méretarány

főnév
 • (szaknyelvi): lépték, mérték, arány, mérv, arányosság

ötöl-hatol

ige
 • hímez-hámoz, köntörfalaz, kertel, mellébeszél, csűri-csavarja a szót, rizsáz (szleng)

pityókos

melléknév
 • félittas, ittas, félboros, becsípett, felöntött a garatra, pikós (tájnyelvi), kótyagos, spicces (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), kapatos

megfelez

ige
 • elfelez, kettévág, kettéoszt, szétoszt, megoszt, halbíroz (idegen)

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

megkönnyebbül

ige
 • felszabadul, fellélegzik, megkönnyül, megkönnyebbedik, megnyugszik, lecsillapodik, megelégszik, megbékül Sz: malomkő esett le a nyakáról; nagy kő esik le a szívéről

porcsinrózsa

főnév
 • kukacvirág (tájnyelvi), délike

ráront

ige
 • rátámad, megtámad, rárohan, ráveti magát, rátör, nekiesik, nekimegy, nekitámad, rajtaront (régies), rajtaüt, lecsap, megrohamoz

értékesít

ige
 • elad, áruba bocsát, árusít, árul, pénzzé tesz, túlad (valamin), forgalomba hoz, realizál (szaknyelvi)
 • felhasznál, hasznosít, hasznot húz (valamiből), kiaknáz

szivárog

ige
 • csordogál, folydogál, folyik, szivárkozik (tájnyelvi), serkedezik
 • ereszt, átereszt, level (tájnyelvi), nedvedzik (tájnyelvi)

söpredék

főnév
 • csőcselék, plebs (pejoratív), csürhe, horda (pejoratív), népség, gyülevész, alja, bagázs (bizalmas)
 • (régies): szemét (durva), mocsok, hulladék

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

összbenyomás

főnév
 • összhatás, összkép

per1

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar

slusszkulcs

főnév
 • indítókulcs, autókulcs, gyújtókulcs

parlagfű

főnév
 • vadkender, paradicsomgyom

nyámnyila

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, elpuhult, pipogya, mamlasz, nyálasszájú, lekvár (bizalmas)

pillanatfelvétel

főnév
 • momentfotográf (régies)

sorsol

ige
 • sorsot húz, sorsot vet, kockát vet (régies), nyilat húz (régies), húz (bizalmas)