szimpla szinonimái

melléknév
 • egyrétű, egyszeres, sima
 • egyszerű, jelentéktelen, mindennapi, hétköznapi, köznapi, közönséges, átlagos, szürke

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ugrás

főnév
 • szökés, szökkenés, szökdelés
 • lendülés, lendület
 • haladás, fejlődés
 • változás

ragyog

ige
 • csillog, csillog-villog, csillámlik, csillogzik (tájnyelvi), fénylik, világít, fényeleg (régies), fényeskedik (régies), tündöklik, tündököl, gyöngyellik (régies), gyöngyöl (tájnyelvi), szikrázik, sugárzik, sziporkázik, világlik
 • (lakás): tiszta
 • örül, örvend, örvendezik, ujjong
 • (arc) sugárzik
 • jeleskedik, remekel, brillíroz, pompázik
 • tetszeleg
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szimpla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemforgató

melléknév
 • szenteskedő, képmutató, álszent, farizeus, kenetteljes, kétszínű, hamis, hipokrita

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség

rühes

melléknév
 • varas (régies), sennyedékes (régies)
 • koszos

rádől

ige
 • ráesik, ráborul, rábukik, ráomlik, rázuhan, rázúdul
 • rátámaszkodik, nekitámaszkodik, ránehezedik, rákönyököl, rátelepedik, rátehénkedik (bizalmas), ráfekszik

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

találós

melléknév
 • (régies): találékony, leleményes, ötletes, kreatív

paródia

főnév
 • karikatúra, torzkép, kigúnyolás, kifigurázás, szatíra
 • persziflázs (szaknyelvi)

pálmaház

főnév
 • üvegház, télikert, növényház

megjegyez

ige
 • észben tart, megfigyel, emlékezetébe vés, bevés, agyába vés, elkönyvel (bizalmas), emlékezetben tart (választékos), megtart (régies), megjelel (régies), obszervál (idegen), annotál (szaknyelvi), felfog (tájnyelvi)
 • kiegészít, hozzászól, hozzáfűz, betold, beszúr, utal, felhoz, felvet (választékos), észrevételez, említ, említést tesz, közbevet (választékos)

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

tanúságtétel

főnév
 • bizonyságtétel, bizonyság, tanúságtevés (választékos), tanúvallomás, vallomás, tanúskodás

terminológia

főnév
 • (szaknyelvi): szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (szaknyelvi)

hegycsuszamlás

főnév
 • hegyomlás, sziklaomlás, kőzetcsúszás, suvadás (szaknyelvi)

visszajuttat

ige
 • visszaad, visszaszolgáltat, visszaszármaztat, hazajuttat, hazaküld, visszaküld

ügyeskedik

ige
 • (pejoratív): mesterkedik, buherál (szleng), bűvészkedik, egyensúlyoz, zsonglőrködik, taktikázik, kombinál (bizalmas), variál (bizalmas), machinál (bizalmas), kunsztoz (idegen), lavíroz (idegen), manipulál, umbuldál (bizalmas)
 • törtet, helyezkedik, nyomul (szleng)
 • harácsol, nyerészkedik

színes

melléknév
 • tarka, tarkabarka, sokszínű, többszínű, színdús, színpompás, színezett
 • kromatikus
 • változatos, sokféle, mozgalmas, fordulatos, sokoldalú, szemléletes (leírás), gazdag (stílus), eleven, érdekes, élénk
 • (régies): színlelő, képmutató

szemellenzős

melléknév
 • (sapka): ellenzős (tájnyelvi), simléderes (tájnyelvi)
 • szűk látókörű, elfogult, korlátolt, rövidlátó, begyepesedett, vaskalapos, provinciális (idegen), vidékies

szúnyogháló

főnév
 • légyháló

utcakereszteződés

főnév
 • útkereszteződés, keresztút, általút (régies)

szoba

főnév
 • helyiség, lakószoba, kamra, cella, terem, ház (régies), kégli (szleng)

sikerült

melléknév
 • jól sikerült, sikeres, bevált, szerencsés, kedvező, áldásos

táborozás

főnév
 • tanyázás, állomásozás
 • (régies): hadjárat, hadviselés, háborúskodás
 • hadi élet
 • üdülés, nyaralás, sátorozás, kempingezés

üdvösség

főnév
 • üdvözülés, üdv (régies), üdvözültség, örök élet, örök boldogság, idvesség (régies)
 • boldogság, beteljesedés