táborozás szinonimái

főnév
 • tanyázás, állomásozás
 • (régies): hadjárat, hadviselés, háborúskodás
 • hadi élet
 • üdülés, nyaralás, sátorozás, kempingezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megreked

ige
 • megakad, fennakad, akadozik, megtorpan, eltömődik, eldugul, megszorul, beragad, beékelődik, pang
 • elakad, kátyúba jut, zsákutcába jut, megfeneklik, pang, vesztegel, stagnál, tesped

építészet

főnév
 • építőművészet, architektúra (szaknyelvi)
 • építészettan, architektonika (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a táborozás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szoknya

főnév
 • alj, rokolya (régies), pendely (tájnyelvi)
 • asszony, feleség, nő

süket

melléknév
 • siket (választékos), nagyothalló, csökkent hallóképességű, halláskárosult, töksüket (bizalmas), földsüket (bizalmas), sükebóka (tájnyelvi), nehézhalló (tájnyelvi) Sz: nem hallja a harangszót; a fülén ül; süket, mint az ágyú
 • (bizalmas): botfülű
 • figyelmetlen, szórakozott
 • közönyös, érzéketlen
 • ügyefogyott, együgyű, ostoba, fafejű, szamár, tökfilkó, nehézfejű, kuka (tájnyelvi), buta, bárgyú, tompa agyú, mafla, hülye
 • (telefon): rossz, néma
 • (szleng): unalmas, haszontalan
 • felesleges
 • (vidék): csendes, néma, elhagyatott

sorsdöntő

melléknév
 • végzetes, fatális, sorsfordító, döntő, perdöntő, fontos, létfontosságú, jelentős, életbevágó, lényeges, nevezetes, emlékezetes
 • szükségszerű, sorsszerű

rest I.

melléknév
 • lusta, tunya, henye, renyhe, tétlen, dologtalan, léha, tünye (tájnyelvi), lajha (tájnyelvi) Sz: arra is rest, hogy ágyát megvesse; olyan lusta, hogy restell még restellni is; rest, mint a herélt bika; rest, mint a metszett bika; rest, mint a bivaly; rest, mint az ördög a jóra; rest, mint a papok szolgája; egy zsák alá valót egy hétig szánt; egy sült máléért elalszik egész nap; fekve vizel; hiába szarja a gyöpöt; körmét sem vágja, hanem rágja; lábát is a vállára venné, ha úgy mehetne; legnagyobb haszna két oldala; mindig fekszik, mint a kígyó; nekidűlt a fának, tán ki akar dűlni; szőrszálat talált a dologban, megundorodott tőle
 • lomha, lassú, komótos (bizalmas)

település

főnév
 • helység, kolónia (szaknyelvi)
 • város
 • község, falu

pocsékol

ige
 • pazarol, veszteget, fecsérel, tékozol, herdál, költekezik
 • (tájnyelvi): becsmérel, gyaláz
 • (tájnyelvi): gázol

petrence

főnév
 • szénarakás, szénacsomó, rakás, csomó

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

priusz

főnév
 • előélet, büntetettség
 • (bizalmas): előzmény

terem2

főnév
 • csarnok, aula, szalon, szála (régies), előcsarnok, hall, helyiség, szoba
 • tanterem, osztályterem
 • előadóterem, auditórium
 • díszterem, színházterem

törik

ige
 • eltörik, összetörik, hasad, reped, roppan, töredezik, zúzódik, szakad

horizont

főnév
 • látóhatár, láthatár, szemhatár, égalj, szemkör (régies), szemsík (régies), sík
 • látókör, felfogás, gondolatvilág, színvonal, szint
 • lehetőség, perspektíva, kilátás

zsaru

főnév
 • rendőr, közeg, detektív, hekus (szleng), hé, zsernyák (szleng), kopó (szleng), fakabát (szleng), fogdmeg (régies)

vaskos

melléknév
 • széles, vastag
 • zömök, vállas, tömzsi, mokány, tagbaszakadt, köpcös
 • izmos, masszív
 • testes, korpulens (idegen), robusztus, tenyeres-talpas, terebes (tájnyelvi), vasmag (tájnyelvi), sűrűbélű (tájnyelvi)
 • sértő, otromba, trágár, durva, súlyos, illetlen, útszéli, közönséges, nyers, faragatlan

tagállam

főnév
 • tagország, szövetségi állam
 • kanton (idegen)

szívszaggató

főnév
 • szívfájdító, szívtépő, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló, megrendítő, megható, megindító, szánalmas

tartózkodás

főnév
 • időzés, időtöltés, maradás, ottlét
 • óvakodás, mértékletesség, türtőztetés
 • elzárkózás, önmegtartóztatás, lemondás, absztinencia (választékos), böjt, diéta
 • szemérmesség, szemérem, feszélyezettség, szégyenlősség, szerénység
 • gátlás
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, finomság, gyengédség, gyöngédség, figyelmesség, diszkréció

vámhivatal

főnév
 • vám, vámház, határvám, vámhely

tályog

főnév
 • kelés, kelevény (régies), fekély, gyülevény (régies), gyűlés, gennyhólyag, gennyesedés, furunkulus (szaknyelvi), tarjag (régies), ulcus (szaknyelvi), aposztéma (szaknyelvi)

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet

tehénpásztor

főnév
 • gulyás, csordás, pásztor, tehenes (tájnyelvi)
 • tehenész, cowboy (idegen)

vásárfia

főnév
 • búcsúfia, ajándék, ajándéktárgy, csecsebecse