szerepel szinonimái

ige
 • fellép, alakít, játszik, közreműködik, figurál (régies)
 • előad, bemutat
 • tevékenységet fejt ki, fungál (tájnyelvi), tisztet tölt be
 • benne van, benne foglaltatik, előfordul
 • közrejátszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felbomlaszt, fölboml

ige
 • felforgat, szétzülleszt, megbont, zűrzavart idéz elő, feldúl, felfordít, elront, aláás

tinédzser

főnév, melléknév
 • tizenéves, tini (bizalmas), serdülő, kamasz
 • siheder, süvölvény, ifjonc
 • bakfis
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerepel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szédelgő II.

főnév
 • szélhámos, svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), csaló, szemfényvesztő
 • hamisító

sajtótudósító

főnév
 • tudósító, kiküldött tudósító
 • hírlaptudósító

romboló I.

melléknév
 • bomlasztó, züllesztő, destruktív (idegen), mételyező (régies), ártalmas, veszélyes, káros, pusztító, mérgező, veszedelmes

prominens

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló, tekintélyes
 • nagyhírű, nagynevű, közismert, ünnepelt

szemlátomást

határozószó
 • láthatólag, világosan
 • nyilván, nyilvánvalóan, kétségtelenül, kétségkívül

szusszan

ige
 • lélegzik, fúj
 • pihen, megpihen

pálma

főnév
 • pálmafa
 • (régies): datolyafa, datolya (régies)
 • (választékos): siker, dicsőség, babér

összerogy, összerogy

ige
 • összeesik, összecsuklik, összeroskad, elalél, elájul, lelaskad (tájnyelvi) Sz: összeesik, mint az üres zsák
 • összedől, összeomlik, romba dől Sz: összedől, mint a kártyavár; összement, mint a sikátori templom

megfertőz

ige
 • elfertőz, ráragaszt, inficiál (szaknyelvi), kontaminál (szaknyelvi)
 • megmérgez, megmételyez
 • megront, bemocskol, megveszteget (régies), beszennyez
 • rossz példát mutat, rossz útra vezet

passzív

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

takarékbetétkönyv

főnév
 • betétkönyv, takarékkönyv

teljhatalom

főnév
 • teljes hatalom, korlátlan hatalom, abszolút hatalom, plenipotencia (idegen)

határőr

főnév
 • határvadász, végőr (régies), határszak (régies), granicsár (régies), gazvigyázó (szleng), vahur (szleng), hákás (szleng)

világégés

főnév
 • (választékos): világháború

uraskodó

melléknév
 • úrhatnám, urizáló, előkelősködő

szerfelett, szerfölö

határozószó
 • felettébb, fölöttébb, nagyon, igen, módfelett, különösen, rendkívül, igencsak, roppantul, nagymértékben, rettenetesen, borzasztóan, fenemód, iszonyúan, szörnyen, irtóra (szleng), állatira (szleng)

szarvastehén

főnév
 • szarvasgím, gímszarvas, szarvasünő

szombat

főnév
 • sábesz (bizalmas), sabbath (idegen)
 • vigilia

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)

szétzilál

ige
 • összezilál, összekuszál, szétkuszál, összeborzol, összeszálal (tájnyelvi)
 • feldúl, megzavar, összezavar, felkavar, felborzol

savanyú I.

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

szőrme

főnév
 • prém, bunda, boa
 • irha

unokanővér

főnév
 • unokanéne
 • unokahúg