szőröstül-bőröstül szinonimái

határozószó
 • teljesen, egészen, mindenestül, en bloc (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eme

névmás
 • ez, emez, ezen, e

bőr

melléknév
 • epidermisz (idegen), felhám, hám, derma (idegen), membrán (idegen)
 • gerezna, irha
 • (bizalmas): futball-labda, labda, laszti (bizalmas), foci (bizalmas), tök, bőrbogyó (bizalmas)
 • kéreg, háncs, héj
 • föl, hártya, pilk (tájnyelvi)
 • (bizalmas): öltözet, ruha
 • (szleng): nő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőröstül-bőröstül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik

sötétség

főnév
 • sötét, este, éjszaka, éjjel, éj (választékos)
 • árnyék, árny, homály
 • butaság, tudatlanság, műveletlenség, korlátoltság, tanulatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság
 • gonoszság, embertelenség, elvetemültség, aljasság, galádság
 • komorság, levertség, csüggedtség, reménytelenség

sikkaszt

ige
 • csal, hűtlenül kezel (választékos), sikít (szleng), megfaggyúz (szleng), surint (régies)
 • (régies): lop, elvisz, eltüntet, eltulajdonít, elemel, elsinkófál (bizalmas), megcsap (szleng), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng)

regula

főnév
 • szabály, szabályzat, rendszabály, törvény, előírás, norma
 • házirend

szolgáltatás

főnév
 • juttatás, adás, nyújtás
 • ellátás, biztosítás

távbeszélő

főnév
 • telefon, távrecsegő (tréfás)
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)

pezsgő I.

melléknév
 • habzó, gyöngyöző, habos, bugyborékoló
 • élénk, mozgalmas

pecázik

ige
 • horgászik
 • (tájnyelvi): snúroz

megsokall

ige
 • megelégel, megigenell (tájnyelvi), torkig van (valamivel), elege lesz

pont

főnév
 • punktum (régies)
 • folt, petty, pötty, pecsét
 • hely, helység, térség
 • időpont, pillanat
 • mozzanat
 • szakasz, fejezet, paragrafus, klauzula (szaknyelvi), cikkely
 • poén (szaknyelvi), pontérték
 • mérték, fok
 • (régies): szempont, tekintet
 • (hsz-szerűen): pontosan, éppen

teknő

főnév
 • medence, kád, vályú, dézsa, tekenő (tájnyelvi)
 • folyamágy, meder, mélyedés, folyás, völgymedence, völgység, katlan
 • kikötőmedence
 • kagylóhéj
 • páncél
 • (tréfás): bárka, hajó

torkos

melléknév
 • nyalánk, nyalakodó, pákosztos (tájnyelvi), ínyeskedő (régies)
 • falánk, mohó, telhetetlen, nagyevő, nagyétkű, nagyétű (tájnyelvi), nagybélű (tájnyelvi), nyelő-faló (tájnyelvi), haspók (bizalmas), zabálós (szleng)

hitvány

melléknév
 • rossz, silány, értéktelen, vacak, vicik-vacak, csapnivaló, ócska, ramaty (bizalmas), bóvli, tartalmatlan, snassz (bizalmas), szar (durva), smonca (szleng), tré (szleng), lepra (szleng), ebenlógó (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi) Sz: bagót sem ér
 • (tájnyelvi): fejletlen, sovány, beteges, erőtlen, gyatra, nyámnyila, nyavalyás, nyeszlett, teszetosza (tájnyelvi), csenevész, vézna, nyamvadt, kaszvány (tájnyelvi), belgeges (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyuzga (tájnyelvi)
 • girhes (ló)
 • gyalázatos, alávaló, aljas, alantas, erkölcstelen, becstelen, jellemtelen, semmirekellő, komisz, rongy, szemét, utolsó, szarházi (durva), szarjankó (szleng), tetű (szleng), trehány, akasztófavirág, csifincs (tájnyelvi)

zászlóalj

főnév
 • alakulat, vitézsereg, bataillon (régies)

vallat

ige
 • faggat, kérdez, kihallgat, kikérdez, vallatóra fog, számon kér, vizsgáztat, kérdőre von, firtat, puhatol, nyaggat, megdolgoz (bizalmas), kontat (tájnyelvi), fogtat (tájnyelvi), sallat (tájnyelvi), kicsigáz (régies)
 • vizsgál, kutat, fürkész, keres

szövegel

ige
 • (szleng): beszél, dumál (szleng), nyomja a sódert (szleng), locsog, süketel (szleng), veri a nyálát (szleng), pofázik (bizalmas)

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

tanszékvezető

főnév
 • ordinárius (régies)

vagy I.

kötőszó
 • vagyis, avagy, pontosabban, azaz, illetve, illetőleg
 • másként, más szóval

szülőföld

főnév
 • anyaföld, haza, hon, otthon, szülőhely, pátria, bölcső (választékos)

stoppolófa

főnév
 • tömőfa

tárlat

főnév
 • kiállítás, képkiállítás

válaszút

főnév
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies), válút (régies)
 • határ
 • döntéshelyzet