szalámi szinonimái

főnév
 • olaszkolbász (régies)
 • felvágott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vízmentes

melléknév
 • száraz
 • víztelenített

faji

melléknév
 • nemi, generikus (idegen)
 • speciális, specifikus
 • törzsi, etnikai
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szalámi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

spontán I.

melléknév
 • szabad, önkéntes
 • ösztönös, önkéntelen, akaratlan, keresetlen, automatikus
 • őszinte, közvetlen, átérzett
 • rögtönzött, pillanatnyi, esetleges

rendetlenség

főnév
 • összevisszaság, káosz, felfordulás, rumli (bizalmas), kavarodás, fejetlenség, zűrzavar, dezorganizáció (idegen), gyüleség (tájnyelvi), grimbusz (szleng), kupleráj (pejoratív), anarchia
 • rendetlenkedés, rendbontás, rendzavarás, szabálytalanság
 • zavargás, forrongás, lázadás, rebellió (régies)

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

szabadidő

főnév
 • kimenő (régies), pihenőidő, ráérő idő (régies), pihenő

szervusz

módosítószó
 • szerbusz!, szia! (bizalmas), csaó!, helló!, szevasz! (bizalmas), csókollak!, üdvözöllek!

öles

melléknév
 • ölnyi
 • hatalmas, nagy
 • vállas, erős, magas

orgonál

ige
 • (tájnyelvi): bőg, bömböl, sír, üvölt
 • (szél): zúg, üvölt

májgaluska

főnév
 • májgombóc

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

szimptóma

főnév
 • tünet, jel, előjel

tálal

ige
 • feltálal, felszolgál, felad (régies), kínál, szervíroz, fölhord, garníroz (szaknyelvi)
 • előad, elmond, bemutat
 • előterjeszt, prezentál

haditörvényszék

főnév
 • hadbíróság, katonai bíróság, katonai törvényszék

vasas I.

melléknév
 • vastartalmú, vasízű, fémes

tört I.

melléknév
 • törött, csorbult, csonkított, széttört, eltört, zúzott, morzsolt, pépes
 • taposott, kitaposott
 • (bor): zavaros, fénytelen, üledékes, seprős, zákányos (tájnyelvi)

szállít

ige
 • visz, hoz, hord, elvisz
 • hurcol, cipel, hordoz
 • juttat, eljuttat, expediál (szaknyelvi), transzportál (szaknyelvi), szállítmányoz
 • továbbít, átvisz
 • fuvaroz, szekerez (régies)

sötétkamra

főnév
 • camera obscura (régies)

szemét

főnév
 • hulladék, piszok, maszat, szenny, söpredék, kacat, gagymatag (tájnyelvi), vicik-vacak (tájnyelvi)
 • szemétdomb, szemétgödör, szemétláda, kuka
 • fércmű, ócskaság, vacakság
 • (jelzőként): hitvány, aljas
 • értéktelen, ócska, vacak, bóvli

tökély

főnév
 • tökéletesség, tökéllet (régies), teljesség, hibátlanság, kifogástalanság
 • eszménykép

szaporulat

főnév
 • fajzat, ivadék, származék, utód, fióka, kölyök
 • szaporodás
 • növedék, hozadék, profit, többlet, növekmény, augmentum (szaknyelvi)

részben

határozószó
 • részint, egyrészt, félig, részlegesen, némileg, partim (idegen), félig-meddig, némiképpen, kissé

szépecske

főnév
 • bájarc, kisnapraforgó, pistavirág, leányszem, menyecskeszem, poloskaszem, szépszeművirág

törköly

főnév
 • seprő, salak
 • törkölypálinka