veszekedett szinonimái

melléknév
 • haszontalan, semmirekellő, semmirevaló, hitvány, alávaló
 • (tájnyelvi): dühös, vad, veszett
 • fáradságos, nehéz, vesződséges
 • (tájnyelvi): hibás, romlott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

biztonsági II.

főnév
 • testőr, őr, gorilla (bizalmas), elhárító, mandiner (bizalmas)

indoeurópai

melléknév
 • indoiráni, indogermán, árja
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a veszekedett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vázlat

főnév
 • vázlatrajz, skicc (bizalmas), előtanulmány, előrajz
 • tervrajz, alaprajz, sablon, minta, séma
 • gondolatmenet, áttekintés, magva (valaminek), vezérfonal
 • piszkozat, fogalmazvány, tervezet, terv, konspektus (idegen), sillabusz (bizalmas)
 • kivonat, összefoglalás, rezümé, absztraktum (idegen), szinopszis (szaknyelvi)
 • óravázlat, tematika
 • (szaknyelvi): rajz, karcolat, kroki

tud

ige
 • bír, képes (valamire)
 • vél, gondol, tart (választékos), ismer, hisz
 • ért, fölér (ésszel), felfog, érzékel, érez, észlel
 • alkalmaz, átlát, tisztában van (valamivel), jártas (valamiben), tudomással bír, konyít (valamihez), tudatában van

tönkremenés

főnév
 • tönkrejutás, csőd, bukás, romlás, összeomlás, megsemmisülés, krach (régies)

tartalékos

melléknév
 • (katona): behívható, rezervista (választékos), tarcsás (szleng)

vény

főnév
 • recept, rendelvény (szaknyelvi), formula, előírás
 • rendelet

vulkanizál

ige
 • összeragaszt, összeforraszt

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

szemléltet

ige
 • ábrázol, illusztrál, megvilágít, bemutat, megmutat, megjelenít, értelmez, interpretál
 • bizonyít, demonstrál, reprezentál, megerősít

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

szkafander

főnév
 • búvárruha
 • űrruha, űrhajóruha, űrhajósöltözet

zéró, zérus I.

számnév
 • nulla

kiürít

ige
 • kipakol, kirámol, kirak, kiüresít
 • elfogyaszt, lehajt, kiiszik
 • kitelepít, kilakoltat, kiköltöztet, evakuál (szaknyelvi)
 • (régies): kifoszt, kizsebel (bizalmas)

vészharang

főnév
 • vészcsengő, riasztócsengő, riasztó

vasas I.

melléknév
 • vastartalmú, vasízű, fémes

visszaszerez

ige
 • visszaperel
 • visszakaparint, visszafoglal
 • visszavásárol
 • visszalop
 • visszanyer
 • (állapotot, helyzetet): visszaállít

vigasztal

ige
 • megnyugtat, csillapít, enyhít
 • biztat, bátorít

túrázik

ige
 • kirándul, vendégszerepel, turnézik

vizit

főnév
 • (régies): látogatás, vendégség
 • orvosi vizsgálat