turbán szinonimái

főnév
 • törökkonty (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ettől

névmás
 • innen
 • ezóta
 • erről

születik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, életre kel
 • létrejön, kialakul, keletkezik, lesz, terem, szülemlik (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik, felbukkan, kerekedik
 • származik, ered, támad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a turbán szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tömőfa

főnév
 • stoppolófa, gomba

táncos I.

melléknév
 • élénk, eleven, fürge
 • ágaskodó, ficánkolós

szüneteltet

ige
 • leállít, felfüggeszt, félbeszakít, megszakít, abbahagy

szekerce

főnév
 • fejsze, szakóca (tájnyelvi), bárd, topor (régies), félkézfejsze
 • balta, baltácska (tájnyelvi)
 • csatabárd

trombita

főnév
 • rézfúvós, harsona, kürt
 • postakürt
 • (szleng): orr, nózi (bizalmas), porszívó (szleng), ormány (bizalmas), firnyák (szleng)

üzemel

ige
 • működik, dolgozik, üzemben van, szuperál (bizalmas), forog, funkcionál

sejtelmes

melléknév
 • titokzatos, rejtélyes, kifürkészhetetlen, sejtes (régies)
 • homályos, halovány

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

nyilallás

főnév
 • fájdalom, fájás, szúrás, hasogatás, szaggatás

sokaság

főnév
 • mennyiség, számosság
 • légió (régies), miriád (régies), sereg (választékos), regiment (régies)
 • sokadalom, embertömeg, tömeg, néptömeg, csoportosulás, népáradat, emberáradat
 • népség, massza, plebs (pejoratív), csőcselék, falka, csődület

valaha

határozószó
 • hajdan, hajdanán, hajdanában, régen, rég, réges-rég, korábban, egykor, egyszer, valamikor, azelőtt, anno dacumál (bizalmas)
 • akármikor, bármikor

vesepecsenye

főnév
 • bélszín, hátszín

katedrális

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

turné

főnév
 • körút, körutazás, vendégszereplés, vendégjáték, hangversenykörút

tökéletlen

melléknév
 • hibás, kidolgozatlan, kezdetleges, kiforratlan, éretlen, elégtelen, hiányos, befejezetlen, bevégzetlen, csonka
 • ostoba, buta, együgyű, hülye, féleszű, félbolond, esztelen, fafejű, tökfejű, tökkelütött, gyenge, ütődött (bizalmas), félnótás, süket (szleng), hibbant, félkegyelmű, bárgyú, gyengeelméjű

utóbb

határozószó
 • később, későbben, majd, kisvártatva, utólag, utólagosan, azután, nemsokára, rövidesen
 • utoljára

udvar

főnév
 • porta
 • kert
 • (tájnyelvi): otthon, ház, telek
 • udvartartás, kíséret, slepp (bizalmas)
 • fényudvar, holdudvar
 • himlőfolt, areola (szaknyelvi)

tapogató

főnév
 • csáp, tapogatószerv (szaknyelvi), antenna (szaknyelvi), érzőcsáp, érzőszarv (régies), tapintyú (régies)

ügyvivő

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, rezidens (szaknyelvi)
 • ügyintéző