szegély szinonimái

főnév
 • szegélydísz, bordűr, paszomány, sujtás, szegőszalag, ruhahajtóka, bortni (idegen), szegőzsinór, szövetszél, passzé (idegen), korc (tájnyelvi)
 • szél, perem, karima, párkány, káva, kantni (szaknyelvi), koszorú, szegés
 • margó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szűkös

melléknév
 • szegényes, nyomorúságos, ínséges, mostoha, szerény, sanyarú
 • gyér, kevés, elégtelen, sovány
 • hiányos

válik

ige
 • (valamivé): változik, alakul, formálódik
 • lesz, kerekedik, fejlődik
 • szétválik, elágazik, széthasad, szétszakad, elkülönül
 • elválik, különválik, válófélben van, szétmegy (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szegély szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabotál

ige
 • megakadályoz, elbuktat, gáncsol, elgáncsol

ringyó

főnév
 • szajha, kurva (durva), utcalány, utcanő, örömlány, prostituált, prosti (szleng), céda, lotyó (durva), cafka (szleng), cafat, rima (tájnyelvi), ribanc (durva), sarkcsillag (szleng), cemende (tájnyelvi), canga (tájnyelvi), csörgőskörmű (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), repedtsarkú (durva), kéjnő (régies), hetéra (választékos), kurtizán (választékos), közszemély (régies) Sz: minden ember szekere; bérbe adta a szitáját; éjjeli-nappali nimfa; félre faroló rossz szerszám; hét vármegyének szolgálója; sarkon kurva, lábhegyen szajha; uratlan menyecske

rendkívül

határozószó
 • különlegesen, szokatlanul, nagyon, szerfelett, fölöttébb, módfelett, roppant, felette, túl, túlzottan, túlságosan, végtelenül, hallatlanul, módtalan (tájnyelvi), igentelen (tájnyelvi), oktalan (tájnyelvi), marhára (bizalmas), rémesen (bizalmas), szörnyen

plomba

főnév
 • ólomzár, ólom zárjegy, ólompecsét, ólombélyeg
 • tömés, fogtömés

szánalmas

melléknév
 • szánalomra méltó, mizerábilis (régies), sajnálatra méltó, szánalomgerjesztő (választékos), szánalomkeltő, szánalomébresztő, szívszorító, sajnálatos, szánandó, szerencsétlen, nyomorult, nyomorúságos Sz: a pogány is megszánná
 • hitvány, silány, vacak, szegényes, nyamvadt, satnya, csenevész
 • siralmas, kisszerű, piti (szleng), elszomorító, keserves

szívbaj

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

összecseng

ige
 • rímel, egybecseng
 • összecsendül

önkéntelen I.

melléknév
 • akaratlan, spontán, öntudatlan, ösztönös, szándéktalan, szándék nélküli, automatikus

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

pacifista

melléknév, főnév
 • békeszerető, békebarát, békepárti, háborúellenes

szorgoskodik

ige
 • iparkodik, dolgozik, buzgólkodik, buzog, fárad, szorgolódik (tájnyelvi), sürgölődik, sürög-forog, serénykedik, forgolódik, munkálkodik, tevékenykedik, foglalatoskodik, ügyködik

tárló

főnév
 • üvegszekrény, vitrin, bemutatószekrény, kirakat

hálóing

főnév
 • hálóruha, éjing (régies)

vendégszerető

melléknév
 • vendégmarasztaló, szíves, barátságos, jótékony, vendéglátó, társaságkedvelő, nyájas

túlontúl

határozószó
 • túlságosan, túlzottan, mérhetetlenül, mértéktelenül, szerfölött, szerfelett
 • nagyon

szegről-végről

határozószó
 • távolról, éppen csak, alig-alig
 • szegről-végre, aprólékosan, töviről hegyire

szabad II.

főnév
 • természet, zöld

szétdarabol

ige
 • feldarabol, szétvág, felmetél, felaprít, felapróz, felhasogat

trillázik

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán

romlatlan

melléknév
 • friss, ép, hibátlan
 • ártatlan, szűzies, szűzi, tiszta, gyermeki, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), feddhetetlen, mocsoktalan

szimpatikus

melléknév
 • rokonszenves, megnyerő, szeretetre méltó, vonzó, bájos, elbájoló, megejtő

túlél

ige
 • visszamarad, hátramarad, megmarad, megőrződik, tovább tart, tovább él
 • átvészel, kiáll, kibír, életben marad, fennmarad, megél (választékos), kihever, megúszik (bizalmas)