romlatlan szinonimái

melléknév
 • friss, ép, hibátlan
 • ártatlan, szűzies, szűzi, tiszta, gyermeki, érintetlen, makulátlan, szeplőtlen (régies), feddhetetlen, mocsoktalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

délután II.

főnév
 • délest (régies), délhajlat (tájnyelvi)

vétó

főnév
 • tiltakozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a romlatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

perzsa II.

főnév
 • perzsaszőnyeg
 • perzsabunda

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

oszcillál

ige
 • (szaknyelvi): rezeg, reng, remeg, vibrál
 • leng, ing, ide-oda mozog, himbálódzik
 • váltakozik, hullámzik, fluktuál (szaknyelvi), ingadozik

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

smucig

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, fösvény, zsugori, fukar, garasos, filléres, krajcároskodó, kicsinyes, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas), skót (bizalmas), zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva), olcsójános (szleng), spúr (szleng), snassz (bizalmas)

nedvesség

főnév
 • nyirkosság, nedv, nedvtartalom, párásság, enyvesség (tájnyelvi), vizesség, lacsak (tájnyelvi), lust (tájnyelvi)
 • csapadék
 • verejték

nacionalizmus

főnév
 • hazafiság, hazafiasság, hazafias érzés, nemzeti érzés
 • (pejoratív): sovinizmus (idegen)

láda

főnév
 • rekesz, rakasz (tájnyelvi), kaszni (régies), szuszék (tájnyelvi), szökrény (tájnyelvi), ferslóg (régies), ferslág (régies)
 • kazetta, ládikó (bizalmas), doboz, skatulya, szelence
 • koporsó
 • szarkofág (szaknyelvi)
 • postaláda, levelesláda

noha

kötőszó
 • bár, ámbár, ámbátor, holott, jóllehet, mindamellett, habár, pedig
 • ellenére

spárga1

főnév
 • zsineg, madzag, zsinór, kötél, spagát (idegen), spagóca (szleng)

szedett-vedett

melléknév
 • zagyva, ütött-kopott, vacak, ócska, snassz, mismás, himihumi (tájnyelvi), elegy-belegy (tájnyelvi)
 • vegyes
 • gyülevész, bitang (tájnyelvi), kramázsia (tájnyelvi)

földműves

főnév
 • paraszt, mezőgazda (régies), szántóvető (régies), földművelő, parasztember

triccs-traccs

főnév
 • (bizalmas): terefere, csevej, csevegés, traccsparti

tányér

főnév
 • tálka
 • korong (választékos)
 • (mérlegé): serpenyő

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

remek I.

melléknév
 • kiváló, kitűnő, nagyszerű, frankó (szleng), klassz (szleng), bomba (szleng), kasa (idegen), elsőrendű, príma, szenzációs (bizalmas), csodálatos, fantasztikus, briliáns, pazar, pompás, penge (szleng), felséges, fenséges, fejedelmi, isteni (bizalmas), oltári (szleng), kolosszális (bizalmas), ász (szleng)
 • (hsz-szerűen): nagyon-nagyon, igazán, jól

selyempapír

főnév
 • csomagolópapír
 • fluszpapír (régies)

tamariska

főnév
 • tamariszkusz

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

pipázik

ige
 • pipát szív, dohányzik, pipál, pöfékel, pattyog (tájnyelvi), kojtol (tájnyelvi)
 • (bizalmas): cumizik, cuclizik
 • (bizalmas): (kémény, tűzhányó) füstöl

sikertelen

melléknév
 • eredménytelen, sikerületlen, félresikerült, félresiklott, balsikerű, veszteséges, meddő, gyümölcstelen (régies)
 • szerencsétlen, boldogtalan, peches, szegény, nyomorult, siralmas, gyászos(szleng)
 • haszontalan, hiábavaló, hatástalan, foganatlan (régies)(tájnyelvi)

tanulás

főnév
 • elsajátítás, készülés, memorizálás, emlézés (régies)