ringyó szinonimái

főnév
 • szajha, kurva (durva), utcalány, utcanő, örömlány, prostituált, prosti (szleng), céda, lotyó (durva), cafka (szleng), cafat, rima (tájnyelvi), ribanc (durva), sarkcsillag (szleng), cemende (tájnyelvi), canga (tájnyelvi), csörgőskörmű (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), repedtsarkú (durva), kéjnő (régies), hetéra (választékos), kurtizán (választékos), közszemély (régies) Sz: minden ember szekere; bérbe adta a szitáját; éjjeli-nappali nimfa; félre faroló rossz szerszám; hét vármegyének szolgálója; sarkon kurva, lábhegyen szajha; uratlan menyecske

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sírkő

főnév
 • síremlék, emlékjel, síroszlop, sírkereszt

illemszabály

főnév
 • etikett (régies), protokoll
 • jogszokás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ringyó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

régiség

főnév
 • avultság, óság, ószer (régies)
 • antikvitás, ereklye, műtárgy, műkincs
 • (régies): idősség, korosság

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

parkíroz

ige
 • (régies): parkosít, kertesít
 • parkol, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

orátor

főnév
 • szónok, előadó, beszélő

reszelős

melléknév
 • barázdált, recés
 • ragyás, göcsörtös
 • (hang): durva, érdes, rekedt, krákogó, borízű

sikít

ige
 • sikolt, visít, sivít, rikolt, rikácsol, süvölt, üvölt, sipít, sír, jajveszékel, sékodik (régies), rikít (tájnyelvi)
 • (szleng): sikkaszt, eloroz

nagy sikerű

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nagy hatású, sikeres

mutatkozik

ige
 • látszik, megjelenik, előtűnik, előbukkan, előáll, érzékelhető, mutatózik (tájnyelvi)
 • ígérkezik, bizonyul, kínálkozik, várható, kilátásban van

kutyaszorító

főnév
 • szorult helyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet, kalamajka, slamasztika, egérfogó, pác
 • (régies): zsákutca, sikátor

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór

sokszorosít

ige
 • másol, másolatot készít, lehúz (bizalmas)
 • rotáz (választékos), stencilez, fénymásol, xeroxoz

szapora II.

főnév
 • (tájnyelvi): szaporulat
 • (tájnyelvi): hasmenés

forgalmista

főnév
 • forgalomirányító, menetirányító (szaknyelvi), forgalmi tiszt

törvényhozó

melléknév, főnév
 • országgyűlési képviselő, parlamenti képviselő, képviselő, legislator (idegen)
 • törvényalkotó
 • (többes számban): törvényhozó testület, országgyűlés, törvényhozás, parlament, törvényhozó hatalom

támogat

ige
 • megtart, vezet, átkarol
 • megtámaszt, alátámaszt, erősít, megerősít, feldúcol, karóz, cövekel, kiköt
 • bizonyít, igazol, okadatol, fenntart
 • segít, ellát, gondoz, ápol, oltalmaz, eltart, gyámolít, istápol, segélyez
 • pénzel, szubvencionál (szaknyelvi), finanszíroz, szponzorál, dotál, pásztorít (régies)
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, felkarol, patronál, portál (régies), protezsál (bizalmas), közbenjár, mögötte áll, nyom, a hóna alá nyúl (bizalmas), tolja a szekerét, síkraszáll (valamiért), kegyel (régies), népszerűsít, menedzsel, futtat, sztárol (szleng)
 • helyesel, hozzájárul, helybenhagy, jóváhagy, egyetért, elismer, magáévá tesz, lanszíroz (idegen)

ritkaság

főnév
 • raritás (régies), ritka madár, fehér holló
 • különlegesség, kuriózum, kuriozitás, unikum

recehártya

főnév
 • ideghártya, retina (szaknyelvi), látóhártya

sáros

melléknév
 • pocsolyás, pocsogós (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), tocsogós, lucskos, cafatos (tájnyelvi), latyakos, kátyús (tájnyelvi)
 • síkos, csúszós, iszapos, nyázgás (tájnyelvi)
 • maszatos, piszkos, szennyes, mocskos, kanatos (tájnyelvi), lafancos (tájnyelvi)
 • (szleng): adós
 • hibás, felelős

tájnyelv

főnév
 • nyelvjárás, dialektus (szaknyelvi), tájszólás
 • népnyelv

rostélyos I.

melléknév
 • rácsos, rácsozott

perzsa II.

főnév
 • perzsaszőnyeg
 • perzsabunda

semlegesség

főnév
 • neutralitás (idegen), pártatlanság, elfogulatlanság, részrehajlatlanság, tárgyilagosság, objektivitás
 • közömbösség, közönyösség

talppont

főnév
 • nadír (szaknyelvi)(szaknyelvi)