trillázik szinonimái

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

repked, röpköd

ige
 • kóvályog, szálldogál, szálldos, szállong, röpdös
 • ide-oda csapódik, lobog, hullámzik
 • kavarog, pereg
 • (tekintet, pillantás): ugrál, röppen, jár, csapong
 • (kéz): rángatózik, rángatódzik

béna

melléknév
 • megbénult, mozgásképtelen, mozgássérült, mozgásgátolt, mozgáskorlátozott, munkaképtelen, rokkant, nyomorék, szélütött, szélhűdéses, fogyatékos, paralitikus (szaknyelvi), inaszakadt (régies), szélhüdt (régies), bonka (tájnyelvi), bincsók (tájnyelvi), lázár (tájnyelvi)
 • dermedt, meredt, tehetetlen
 • (szleng): ügyefogyott, ügyetlen, szárnyaszegett, suta, gyámoltalan, tehetetlen, képtelen, erőtlen, gyönge, nehézkes, kétbalkezes, teszetosza (bizalmas), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyámnyila, teszefosza (tájnyelvi), tohonya, impotens, fakezű, pancser (szleng), gacsos (szleng), fuser (szleng), töketlen (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a trillázik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

torkaszakadtából

határozószó
 • hangosan, fennszóval, fennhangon, teli tüdőből, teli torokból, ahogy a torkán kifér

tájnyelv

főnév
 • nyelvjárás, dialektus (szaknyelvi), tájszólás
 • népnyelv

szörnyűség

főnév
 • kegyetlenség, borzalom, iszonyat, förtelem, borzadály, irtózat, rémség, rettenet
 • ocsmányság, rondaság

szaporít

ige
 • dugványoz
 • termeszt, tenyészt
 • növel, gyarapít, bővít, sokszoroz, többszöröz, többít, sokasít, fokoz, nagyobbít

tőrőlmetszett

melléknév
 • ősi, tősgyökeres, törzsökös, hamisítatlan, valódi, eredeti, igazi

üget

ige
 • (ló): trappol (bizalmas), kocog, poroszkál
 • (szleng): fut, rohan, siet, tép (bizalmas), gesztet (tájnyelvi)

sandít

ige
 • sandikál (bizalmas), sanda pillantásokat vet, pillantgat, pillog, sandalít (tájnyelvi), sandal (tájnyelvi)
 • kancsalít, bandzsít, kancsít (bizalmas), bandzsalít (tájnyelvi)

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

nőszemély

főnév
 • asszony, perszóna (pejoratív), asszonyember, némber (régies)
 • fúria, hárpia
 • személy (pejoratív), szajha (durva), lotyó (durva), rima (tájnyelvi), cula (tájnyelvi)

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)

üzemel

ige
 • működik, dolgozik, üzemben van, szuperál (bizalmas), forog, funkcionál

vendégjáték

főnév
 • vendégszereplés, turné, hangversenykörút, művészkörút, előadókörút

kapitulál

ige
 • meghátrál, visszavonul, retirál (régies), meghódol, behódol
 • leteszi a fegyvert, megadja magát

trón

főnév
 • trónszék, trónus, királyszék, fejedelemszék
 • méltóság, hatalom, fenség, rang
 • (szleng): bili, éjjeliedény, vécé

told-fold, toldoz-fo

ige
 • toldoz, javítgat, alakítgat, igazítgat

undorító

melléknév
 • utálatos, visszataszító, gusztustalan, irtózatos, irtóztató, iszonyatos, iszonytató, csömörletes (régies), undok, émelyítő, ocsmány, gyűlöletes, köpedelem, förtelmes, fertelmes, elrémítő, ronda, randa, csúnya, rusnya, moslék, undi (bizalmas)
 • dögletes, tetves, puruttya (tájnyelvi), mocskos, szennyes, piszkos, bűzös, büdös
 • kellemetlen, közönséges Sz: olyan szép, mint a segg szüretkor (durva)

túr2

főnév
 • (régies): seb, feltörés

tamariska

főnév
 • tamariszkusz

útburkolat

főnév
 • flaszter (idegen), aszfalt, aszfaltburkolat, kövezet, utcakövezet, kockakő, macskakő, makadám, beton