szorgalmas szinonimái

melléknév
 • szorgos (választékos), szorgalmatos (régies), dolgos, törekvő, dolgos kezű, serény, buzgó, agilis, ügybuzgó, fáradhatatlan, munkaszerető, igyekvő, iparkodó, munkás (tájnyelvi), tevékeny, jódolgos (tájnyelvi), jóigyekezetű (tájnyelvi), aktív, hangyaszorgalmú, vasszorgalmú Sz: az ördögöt is kihajtaná a lyukából; olyan, akár a szítófa; ég a keze alatt a munka; emberül fog mindenhez; megfogja a végét a munkának

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zúzódás

főnév
 • sérülés, contusio (szaknyelvi)
 • roncsolás

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szorgalmas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szétmállik

ige
 • elmállik, széjjelmállik, szétfoszlik, széjjelfoszlik, szétmegy, széjjelmegy, elporlad, szétporlad, szétmorzsolódik, széjjelmorzsolódik, szétesik, szétomlik, elszakad (tájnyelvi)

sok-sok

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma

semmittevő

melléknév, főnév
 • dologtalan, tétlen, léha, tétlenkedő, léhűtő, mihaszna, naplopó, henye, lusta, tunya, semmirekellő, ingyenélő, hétlusta, here (pejoratív)

rávall

ige
 • ellene vall, bemárt (bizalmas)
 • jellemző (valakire)

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

tározó

főnév
 • víztároló, gyűjtőmedence, ciszterna
 • tank

pénztelen

melléknév
 • szegény, nincstelen, pénzszegény, költségtelen (tájnyelvi), szűkölködő, eladósodott, ínségeskedő, nyomorgó, nélkülöző, kispénzű, sóher (bizalmas)

pártütő

főnév
 • lázadó, zendülő, összeesküvő, pártos (régies), pártoskodó, hűtlen, áruló, hadindító (régies), rebellis (régies), infidélis (régies)(régies)

megpirul

ige
 • megsül
 • megpörkölődik, megperzselődik, megég

pletykás

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

tébolyít

ige
 • megőrjít, felzaklat

tizedes2

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

himnusz

főnév
 • ünnepi dal, magasztalás, dicsének, óda, örömének, istenáldás (tájnyelvi)
 • (bizalmas): dicshimnusz

vöröslik

ige
 • piroslik, pirul (régies), tarjagosodik (régies)
 • lángol, izzik

vak

melléknév
 • világtalan, megvakult, megvakított
 • sötét, homályos, fénytelen
 • kiszámíthatatlan
 • (régies): haszontalan, értéktelen

szorongat

ige
 • szorít, megszorít, fogdos, markol, markolász, nyomkod, nyomorgat
 • (fájdalom): összeszorít, fojtogat, áthat
 • zaklat, nyaggat, üldöz, nyakára jár, ostromol
 • noszogat, sürget, szutyongat (tájnyelvi)
 • támad

szervező II.

főnév
 • rendező, organizátor (idegen)

talpas

főnév
 • gyalogos (katona), közlegény
 • (tájnyelvi): medve

üvöltés

főnév
 • kiáltás, ordítás, bőgés, bömbölés, kiabálás
 • (állaté): vonítás, vonyítás, szűkölés
 • (szélé): zúgás, süvöltés, tombolás, tutulás (tájnyelvi)

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)

tanulóifjúság

főnév
 • diákság, hallgatóság

vagy I.

kötőszó
 • vagyis, avagy, pontosabban, azaz, illetve, illetőleg
 • másként, más szóval