sós szinonimái

melléknév
 • sózott, megsózott, besózott, sótartalmú
 • elsózott
 • szikes
 • (tájnyelvi): rosszmájú, csípős nyelvű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

koncesszió

főnév
 • engedély, beleegyezés, hozzájárulás, felhatalmazás
 • (szaknyelvi): engedmény, árengedmény, kedvezmény, leértékelés

fedetlen

melléknév
 • födetlen, takaratlan
 • kendőzetlen, meztelen, csupasz, puszta, pucér, pőre
 • nyitott, szabad, szabadtéri
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sós szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

segítő

főnév
 • támogató, pártoló, szponzor, mecénás
 • segéderő, asszisztens
 • segítőtárs, munkatárs

ráépít

ige
 • ráhúz, rárak
 • bővít, kibővít, hozzáépít

produkál

ige
 • létrehoz, alkot, teremt
 • termel, gyárt, előállít
 • teljesít
 • felmutat, felhoz, bemutat, nyújt, előteremt, prezentál

páncélos II.

főnév
 • harckocsi, tank, páncélszekrény (szleng)
 • monitor (szaknyelvi)

síremlék

főnév
 • sírkő, síroszlop, sírkereszt, fejfa
 • kripta, mauzóleum, sírház (régies), (török) türbe

szavazás

főnév
 • választás, voksolás
 • döntés

odatart

ige
 • odanyújt, odaad, odatol, előretol
 • felkínál, felajánl
 • halad (valami felé), közeledik, közeleg

nyomozás

főnév
 • keresés, kutatás, vizsgálat, fürkészés, szimatolás, kémkedés, szaglászás, érdeklődés, kérdezősködés, szondázás, puhatolás, invesztigálás (szaknyelvi), tudakolás, vizsgálódás, búvárkodás, szemrevételezés, vizslatás, kémlelés

letargikus

melléknév
 • fásult, közönyös, közömbös, érdektelen, érzéketlen, kedvetlen, mísz, egykedvű, levert, rezignált, életunt, részvétlen, borongós, mélabús, búskomor, tompult, enervált, deprimált, apatikus, indolens (idegen), blazírt, depressziós, fád, spleenes (régies), fancsali

ország

főnév
 • állam
 • birodalom, regnum (régies), haza, hon
 • föld
 • korona, uralkodás, uralom
 • királyság

széltoló

főnév
 • felelőtlen, megbízhatatlan, semmirekellő, csirkefogó, szélhámos, széllelbélelt, hóhányó, kókler (bizalmas), svihák (bizalmas), léhűtő, naplopó, link

szolfézs

főnév
 • énekgyakorlat, szolmizálás (szaknyelvi)

gulyásleves

főnév
 • bográcsgulyás

üröm

főnév
 • istenfa (tájnyelvi)
 • keserűség, bánat, bosszúság, keserv

tevőleges

melléknév
 • cselekvő, tevékeny, ténykedő, dolgos, munkás (tájnyelvi), dolgozó, munkálkodó, serény, buzgó, agilis, aktív

sömör

főnév
 • herpesz, sömörög (tájnyelvi), bőrszenny (régies), kiütés, pörsenés

savanyúvíz

főnév
 • borvíz, ásványvíz, csevice (régies)

szakosít

ige
 • specializál, képez, szakképesítést ad
 • (szaknyelvi): szortíroz (bizalmas), szétválogat, szelektál

termőtalaj

főnév
 • termőföld, humusz, táptalaj, televény (szaknyelvi)

strand

főnév
 • strandfürdő, fürdő
 • vízpart, szabad strand

rajzoló

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

számtani

melléknév
 • aritmetikai (választékos), számítási, számolási

tett

főnév
 • cselekvés, cselekedet, cselekmény, akció, faktum (régies), tétemény (régies), tét (régies), lépés, aktus, gesztus, művelet