tapasztalat szinonimái

főnév
 • tapasztalás, élmény, megfigyelés, észlelés, észlelet (régies), észrevétel, benyomás, tudás, ismeret, empíria (választékos), obszerváció (régies)
 • gyakorlat, jártasság, rutin, praxis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mesterkedés

főnév
 • ügyeskedés, fondorlat, furfang, ármánykodás, fortély, koholmány, cselfogás, csel, machináció (bizalmas), praktika, manipuláció, rafinéria (választékos), taktika, manőver, csinálvány (tájnyelvi), finesz (szleng), svindli (bizalmas), trükk, cselszövés, hókuszpókusz, miskulancia

ráijeszt

ige
 • megijeszt, megijeget (tájnyelvi), megrémít, ráförmed, megriaszt, ráriaszt (régies), megfenyeget, megfélemlít, fölrettent (régies), megszeppent (régies), ráreccsint (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tapasztalat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szűkkeblű

melléknév
 • kicsinyes, önző
 • fukar, fösvény, zsugori, kapzsi

számbeli

melléknév
 • számszerű, szám szerinti, numerikus (szaknyelvi), számokból álló, szám szerint való

süt

ige
 • pirít, pörköl
 • barnít
 • aszal
 • megéget
 • (nap): tűz, ragyog, vakít, világít, sugárzik, melegít
 • éget, barnít
 • tüzel, lángol, perzsel, éget
 • (hajat): fodorít (régies), ondolál (szaknyelvi)
 • megbélyegez
 • rábizonyít

rongy II.

melléknév
 • hitvány, silány
 • aljas, megvetendő

talpfa

főnév
 • talpgerenda, sínalj, slipper (idegen)

tessék-lássék I.

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, ímmel-ámmal, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), úgy-ahogy, nagyjából, tél-túl (tájnyelvi), felületesen, slendriánul

privilégium

főnév
 • kiváltság, előjog, kedvezmény, szabadság, mentesség, kivétel, kegy, mentesítés
 • (régies): szabadalom

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

menyét

főnév
 • mustela, nivalis, hölgy (régies)

ráfekszik

ige
 • ráhasal, ráhever, ráheveredik, végignyúlik, rálapul (régies), rádől, ráborul, ráterül, rátámaszkodik, rátehénkedik (bizalmas)
 • ráborul, ránehezedik, rátelepedik, megül
 • ellep, elborít, betakar
 • nekikezd, elkezd, nekifekszik, nekibuzdul, nekilendül, nekigyürkőzik, nekilát, bedobja magát (szleng)

tisztaság

főnév
 • takarosság, higiénia (idegen)
 • becsületesség, ártatlanság, hamv (választékos), makulátlanság, erkölcsösség

túlmunka

főnév
 • túlóra, túlórázás, pluszmunka

ideális

melléknév
 • eszményi, tökéletes, mintaszerű, példaszerű, páratlan
 • eszmei, gondolati, képzeletbeli, elképzelt, költött, kitalált
 • elérhetetlen, utolérhetetlen
 • remek, gyönyörű
 • fenséges, nemes, magasztos, lenyűgöző

verejték, veríték

főnév
 • izzadság, transpiráció (szaknyelvi), víz, nedvesség, loncs (tájnyelvi), harmat (régies)
 • kigőzölgés, párolgás
 • munka, fáradság, fáradozás, küzdelem

táplál

ige
 • etet, ellát, élelmez, hizlal, szoptat, emlél (régies), alimentál (régies)
 • nevel, tart, ápol, istápol, dajkál
 • éleszt, élesztget, fejleszt, éltet, szít, izzít, fűt, gerjeszt, fokoz, növel, adagol, ébren tart, melenget (választékos)

szufla

főnév
 • (tájnyelvi): lélegzet, szusz
 • (tájnyelvi): indulatosság

temet

ige
 • elhantol, sírba tesz, elföldel, örök nyugalomra helyez, kivisz a temetőbe, megadja a végtisztességet (valakinek), koporsóba tesz, eltakarít, búcsúztat
 • elrejt, eldug, elás

végtelen III.

főnév
 • végtelenség
 • korlátlanság
 • világmindenség, világűr

tartózkodik

ige
 • időzik, van, marad, lakik, székel, állomásozik, táborozik, tanyázik, honol, él
 • (valamitől, valakitől): óvakodik, őrizkedik, vonakodik, lemond
 • távol marad, elzárkózik

szárny

főnév
 • lebeny, uszony
 • kapuszárny, ajtószárny
 • traktus (bizalmas), ála (idegen), épületrész
 • oldalág (családé)
 • pártfogás, védelem, oltalom

terhel

ige
 • megrak, rárak, rápakol, nehezít, súlyosít
 • fáraszt, untat, igénybe vesz, háborgat, molesztál, alkalmatlankodik, szekál (bizalmas), vegzál (régies)
 • gyötör, nyugtalanít, nyom, ránehezedik, nyomaszt, zavar, (bűnnel) vádol, nem hagy nyugton, nyomasztólag hat

vér

főnév
 • élet, tetterő, életerő, mozgékonyság, bátorság
 • vérmérséklet, lelki alkat, véralkat
 • érzékiség, szenvedély
 • nemzetség, család, vérség (régies), származás, eredet, kötelék, beütés, fajta, nem, testvér, ős
 • vérözön, vértenger, vérfolyam, vérpatak
 • véráldozat (választékos)