szivarozik szinonimái

ige
 • dohányzik, pöfékel, füstöl (bizalmas), szív, szí

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

középiskolai

melléknév
 • líceumi (régies)
 • gimnáziumi

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szivarozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szépen

határozószó
 • csinosan, pompásan, tetszetősen
 • jól, gyöngyen (tájnyelvi)
 • illendően
 • békésen, barátságban, szeretetben, egyetértésben, békében
 • kiegyensúlyozottan, harmonikusan
 • nyugodtan, zavartalanul
 • simán(bizalmas)
 • szép számmal, sokan
 • ugyancsak, alaposan, rendesen, kiadósan, derekasan, tisztességesen, istenigazában

sikeres

melléknév
 • sikerült, jól sikerült, eredményes, áldásos, gyümölcsöző, prosperáló, jövedelmező, nyereséges, hatékony, virágzó
 • hatásos, hathatós, foganatos (tájnyelvi)
 • elismert, szerencsés, gazdag, jól menő (bizalmas), menő (szleng), divatos, felkapott (bizalmas)

sarkantyúka

főnév
 • bírósarkantyú, kapucinusvirág, sarkantyúvirág

rajtaveszt

ige
 • belebukik, felsül, megjárja, pórul jár, kudarcot vall, rajtaveszít, megszív (bizalmas), beletörik (régies), beleveszt (régies), bebukik (tájnyelvi), leég (bizalmas), befürdik (szleng), lebőg (szleng)

szigony

főnév
 • halászvilla (régies)

tanítás

főnév
 • oktatás, didaxis (régies), oktatómunka
 • iskola
 • képzés
 • doktrína (választékos), tan, tétel, tantétel
 • intés, útmutatás
 • evangélium, ige
 • idomítás, kiképzés, trenírozás

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

papucscipő

főnév
 • mokaszin (idegen), pantonett (idegen), pantolett (idegen), klumpa, cókó (tájnyelvi)

meglel

ige
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, ráakad, visszaszerez, fellel, feltalál (régies)

piknik

főnév
 • batyubál, összejövetel, kirándulás, kiruccanás

tároló II.

főnév
 • víztároló, víztározó, gyűjtőmedence, tartály, konténer, siló
 • tár, memóriaegység

tett

főnév
 • cselekvés, cselekedet, cselekmény, akció, faktum (régies), tétemény (régies), tét (régies), lépés, aktus, gesztus, művelet

henyél

ige
 • lustálkodik, tétlenkedik, hever, heverészik, hasal, lazsál (bizalmas), lóg (bizalmas), lebzsel, lézeng, tesped, döglik (durva), tücskérez (régies), amerikázik (szleng), herélkedik (tájnyelvi), hedergél (tájnyelvi), döglődik (pejoratív) Sz: csak a lábát lógázza; ölbe tett kézzel ül; süti a makkot (valahol); lopja a napot; a köldökét vakarja; henyél, mint a kopott ispán; megüli Szent Heverdel napját; hever, mint a kuvasz a szalmán; elnyúlik, mint a kunok ebe; mereszti a seggét (durva); a tökét vakarja (durva)

vitézség

főnév
 • bátorság, hősiesség, merészség, derekasság, virtus
 • hőstett
 • katonaság, honvédség

üsző

főnév
 • üszőborjú, ünő, borjú, tehén

szívélyes

melléknév
 • szívből jövő, bensőséges, kedves, meleg, kordiális (régies), barátságos, baráti, nyájas, szíves, közvetlen, atyafiságos (régies)
 • udvarias, szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, jóakaratú, figyelmes

szénfejtés

főnév
 • szénkitermelés, szénbányászat

szűz I.

melléknév
 • érintetlen, szűzies, tiszta, szeplőtelen, ártatlan, romlatlan, makulátlan, gyermeki, szűztiszta, szennytelen (régies), intakt (választékos), immaculata (régies)
 • (terület): ismeretlen, érintetlen, ember nem járta
 • feltöretlen, megműveletlen

üdvözlet

főnév
 • jókívánság
 • köszöntés, üdvözlés, üdv
 • üdvrivalgás

szórakozás

főnév
 • mulatság, időtöltés, kikapcsolódás, hepaj (szleng), vígság, kedvtelés, passzió (bizalmas)
 • (régies): szórakozottság

slendrián

melléknév
 • felületes, hanyag, gondatlan, pontatlan, összecsapott, gyatra, elsietett, elhamarkodott, hevenyészett, nemtörődöm, tessék-lássék, felszínes, trehány
 • gondozatlan, ápolatlan, rendezetlen, lompos, slampos, pacuha (tájnyelvi), pongyola, toprongyos, topis (szleng)

találkozás

főnév
 • összefutás, összeszaladás, összeakadás
 • összejövetel, találkozó
 • találka, randevú, randi (bizalmas), légyott (régies), pásztoróra (régies)
 • kereszteződés
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies)
 • egybeesés, azonosság

űrhajós

főnév
 • asztronauta (idegen), kozmonauta (idegen), űrrepülő, űrpilóta