szülés szinonimái

főnév
 • világrahozatal, életadás, lebabázás, lebetegedés
 • fialás, kölykedzés, ellés
 • megalkotás, létrehozás
 • előállítás, megteremtés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

félő

melléknév
 • félős, félénk

haldokló I.

melléknév
 • kihaló, kivesző, kimúló, végét járó, agonizáló (idegen), halált vonó (tájnyelvi), döglődő (durva)
 • halódó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szülés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szívfájdító

melléknév
 • elkeserítő, elszomorító, szívtépő (választékos), szívfacsaró, szívszaggató, megindító, megható, megrendítő, gyötrő, gyötrelmes, kínzó, szívrepesztő, szívbe markoló

sugallat

főnév
 • inspiráció, ihlet, szuggesztió, szellet (régies), ötlet
 • ösztönzés, ráhatás, befolyás
 • tanács, ajánlat
 • sejtelem, sugalmazás, utalás, intés
 • sejtés, megérzés, ösztön
 • jóslat

sokan

határozószó
 • számosan, többen, nagy számmal, nagy számban, tömegesen, tömegével, százával, ezrével

rendszerez

ige
 • szisztematizál, rendez, rendszerbe foglal, organizál (idegen), csoportosít, szortíroz, besorol, osztályoz, kategorizál

szörny

főnév
 • szörnyeteg, monstrum, rém, rémség, torzalak, mumus

tekereg

ige
 • csavarodik, kunkorog, tekerődzik, tekergőzik, kígyózik, kacskaringózik
 • csavarog, lézeng, csatangol, barangol, görbe utakon jár, kóvályog, kóborol, kódorog, kimaradozik, kószál, bolyong, lődörög, lófrál, őgyeleg, cselleng, kóricál, kujtorog, kavillál (tájnyelvi), cikál (tájnyelvi), megtekerődzik (tájnyelvi)

pisszeg

ige
 • sziszeg
 • (tájnyelvi): piszeg, szepeg, szipog

perdít

ige
 • fordít, sederít (tájnyelvi), pöndörít (tájnyelvi), kerenget (régies), karikál (régies), forgat, centrifugál (idegen)

megtermékenyít

ige
 • termékennyé tesz, teherbe ejt, fertilizál (idegen)
 • fedez, befedez, megbúbol (tájnyelvi), petél (tájnyelvi), nemz
 • megihlet, átitat

pörge

melléknév
 • kunkorodó, kukora (tájnyelvi), csavarodó, kunkori, göjdörödő, kajla (tájnyelvi)
 • perdülő, pörgő, forgó
 • gyors, szapora, élénk

tengődik

ige
 • nyomorog, senyved, sínylődik, szűkölködik, nélkülöz, vegetál, gyötrődik, vesződik Sz: tengeti az életét; egyik napról a másikra él
 • betegeskedik, gyöngélkedik, nyavalyog, szenved, kínlódik, sínylődik

töméntelen

melléknév
 • rengeteg, sok, tömérdek, roppant, tengernyi, számtalan, sok-sok, számos, megszámlálhatatlan, miriád (régies), teméntelen

homokbucka, homokdom

főnév
 • dűne, halom, homokhányás, töltés, homoktorlás, homokhát, homokbuckó (tájnyelvi)

zúgolódik

ige
 • elégedetlenkedik, háborog, békétlenkedik, hőbörög, panaszkodik, morog, morajlik, zúg, záporkodik (tájnyelvi), sustorog (tájnyelvi)
 • lázong, lázadozik, forrong, zajong, zendül

váró I.

melléknév
 • várakozó

szünetel

ige
 • félbeszakad, áll, leáll
 • pihen, nyugszik, pauzál (régies)
 • kimarad, elakad

szipolyoz

ige
 • kizsákmányol, nyúz, kínoz, gyötör, uzsoráz (tájnyelvi)

tároló II.

főnév
 • víztároló, víztározó, gyűjtőmedence, tartály, konténer, siló
 • tár, memóriaegység

valódi

melléknév
 • igazi, őszinte, valós, hiteles, hamisítatlan, eredeti, originális, tősgyökeres, tőrőlmetszett, született, autentikus, virtigli (bizalmas), igazolt, saját kezű, igazándi (tájnyelvi)
 • vérbeli
 • természetes, élethű, egyszerű, keresetlen, mesterkéletlen, közvetlen
 • tényleges, valóságos, effektív

taktika

főnév
 • harcászat (szaknyelvi), harcmodor, harcmód
 • módszer, eljárás, manőver, manipuláció, mesterkedés, stratégia

sütőteknő

főnév
 • dagasztóteknő

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

várandós

melléknév
 • áldott állapotban levő, gravida (szaknyelvi), terhes, állapotos, másállapotos, viselős, várós (tájnyelvi), hasas (tájnyelvi), babát váró, gyermeket váró, anyai örömök elé néző, teherben levő, másállapotban levő, vastagodó (tájnyelvi), tolató (tájnyelvi), másodmagával levő (bizalmas)
 • kismama