szélvihar szinonimái

főnév
 • vihar, fúvalmány (régies), fúvallós (régies)
 • szélvész, orkán, fergeteg
 • hurrikán, tornádó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szatyor

főnév
 • bevásárlótáska, necc (bizalmas), cekker (bizalmas), kézitáska, táska
 • (pejoratív): szipirtyó (pejoratív), csoroszlya, vénasszony, satrafa (bizalmas)
 • öregember, vénember

közzétesz

ige
 • kiad, közread, publikál, kihoz (bizalmas), kinyomtat, leközöl, lead, lehoz, megjelentet, promulgál (idegen), nyilvánosságra hoz
 • közöl, bejelent, kihirdet, meghirdet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szélvihar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szálkás

melléknév
 • hegyes, szilánkos, szikáncsos (tájnyelvi)
 • érdes, rögös, borzas
 • (tájnyelvi): (kalász) toklászos, szakállas, bajuszos
 • (betű): hegyes, nyújtott, hosszúkás
 • rostos

romlott

melléknév
 • ehetetlen, rothadt, avas, poshadt, redves, pudvás, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), büdös, dohos, állott, fülledt, penyvedt (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ecetágy; enné meg a kukac, nem is másra való
 • (tojás) záp
 • (fog): szuvas, lukas
 • erkölcstelen, züllött, feslett, immorális, elvetemült, korrupt, cudar, aljas, gyalázatos, becstelen, gonosz, léha, ledér, szabados, zabolátlan, parázna, buja, perverz Sz: jól tudja, mi a rőfnek az ára
 • (régies): romos
 • eltorzult

reszket

ige
 • remeg, rezeg, reng, ing, rángatózik, oszcillál (idegen), vibrál, darál (szleng), rázkódik (tájnyelvi), borsódzik a háta
 • didereg, fázik, borzong, vacog, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas)
 • fél, aggódik
 • (valakiért, valamiért): szeret, kíván, óhajt
 • (valakiért, valamiért): félt

por

főnév
 • szemcse, porszem, piszok, hamvadék
 • portenger, porfelhő, portány
 • (szleng): kábítószer, drog, kokain
 • puskapor
 • hamv (választékos)

százalékos

melléknév
 • percentuális (idegen), száztóli (régies), percentes (tájnyelvi)

szólongat

ige
 • szólítgat, hívogat

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

őrnagy

főnév
 • főstrázsamester (régies), major (régies), úrgy (szleng)

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

panel

főnév
 • épületelem, födémelem, betonblokk
 • szerelőlap, építőelem
 • panelház, panellakás, panelépület

szövegkönyv

főnév
 • librettó (szaknyelvi), szcenárió (szaknyelvi), szcenárium (szaknyelvi), forgatókönyv, rendezőkönyv

távbeszélő

főnév
 • telefon, távrecsegő (tréfás)
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)

hangvétel

főnév
 • stílus
 • hangnem

verses

melléknév
 • versbe szedett, rímes

tüntető

melléknév, főnév
 • felvonuló, tiltakozó
 • demonstratív

szembenéz

ige
 • szembefordul
 • farkasszemet néz
 • dacol, kihív, provokál

szakérettségi

főnév
 • gyorstalpaló (pejoratív)

szilárdság

főnév
 • keménység, stabilitás, tartósság, szoliditás, állandóság, ellenálló képesség
 • kitartás, állhatatosság, rendületlenség, rendíthetetlenség, elszántság, határozottság, vaskövetkezetesség (választékos), vasakarat

túli

melléknév
 • utáni, mögötti

szentkép

főnév
 • ikon

rögtönöz

ige
 • improvizál, kivág (bizalmas), extemporál (idegen), hevenyész
 • összetákol, összecsap, összeüt

szivattyú

főnév
 • pumpa, szivárvány (tájnyelvi)
 • légszivattyú

tükröz

ige
 • mutat, visszaver, reflektál
 • ábrázol, kifejez
 • mond