túli szinonimái

melléknév
 • utáni, mögötti

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elromlik

ige
 • tönkremegy, elhasználódik, meghibásodik, leáll, befullad, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), bekrepál (szleng), lerobban (szleng), kikészül (bizalmas), bemondja az unalmast (szleng), bekrachol (bizalmas), lerohad (szleng), kipurcan (szleng), beszarik (durva), kifingik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), gajra megy (szleng), gajdeszra megy (szleng), tropára megy (szleng)
 • megromlik, megrothad, megbüdösödik, megavasodik, megposhad, megpenészedik, megbuggyan, elbecsekedik (tájnyelvi)

barikád

főnév
 • torlasz, akadály, útakadály, korlát, kordon, sorompó, kerítés, védőfal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a túli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tökfilkó

főnév
 • tökfej, tökkalap (régies), filkó (régies), fajankó, tökfejű, tökkelütött, szamár, ökör (durva), mamlasz, tahó (bizalmas), balfácán (bizalmas), lüketóni (bizalmas), tuskó (bizalmas), botfej (tájnyelvi), bükkfakolomp (tájnyelvi)

támasz

főnév
 • támaszték, tartó, támaszfa, támasztórúd, támfal, dúc, alátámasztás, megerősítés
 • pillér, oszlop, karó, cövek
 • pártfogó, gyám, oltalom, segítség
 • mankó, istáp (régies)
 • bástya, erősség
 • (tájnyelvi): könyöklő, karfa, korlát

szuverén I.

melléknév
 • uralkodói, fejedelmi, királyi, hercegi, monarchikus
 • önálló, független, szabad, autonóm, egyedülálló
 • korlátlan, kizárólagos

szedőkanál

főnév
 • merőkanál, merítőkanál
 • leveseskanál

transzport

főnév
 • szállítmány, fuvar
 • szállítás, fuvarozás
 • (régies): átvitel (könyvelésben)

üst

főnév
 • főzőüst, bogrács, kondér
 • kazán, katlan

sebezhető

melléknév
 • védtelen, fegyvertelen, megtámadható, kiszolgáltatott, vulnerábilis (idegen)
 • érzékeny, sértődékeny, törékeny, gyenge, mimóza

rugdalódzik, rugdaló

ige
 • rugdal, rugdos, kapálódzik, kapálózik, rugdosódik, rúgkapál, rugódoz (tájnyelvi)
 • tiltakozik, ellenáll
 • költekezik, pazarol, nagy lábon él

nyelvész

főnév
 • nyelvtudós, nyelvbúvár, lingvista (régies), grammatikus (régies), glottológus (szaknyelvi)

skrupulus

főnév
 • kétség, kétely, kétkedés, bizonytalanság, hitetlenkedés, tamáskodás, aggály, aggodalom, aggódás
 • töprengés, lelkifurdalás, önvád, töredelem (régies)

vájat

főnév
 • mélyedés, üreg, vápa (régies)
 • árok, barázda
 • akna, vágat, folyosó
 • tárna
 • bevágás, horony, kannelúra (szaknyelvi), falc (szaknyelvi), rovátka

versenyez

ige
 • verseng, vetélkedik, küzd, mérkőzik, viaskodik, harcol, tusázik, csatázik
 • pályázik, folyamodik, licitál
 • konkurál, rivalizál

karrierizmus

főnév
 • törtetés, becsvágy, nagyravágyás, népszerűség-hajhászás

túlóra

főnév
 • túlmunka, különóra (régies)

továbbáll

ige
 • elmegy, odábbáll, elszelel, elillan, eltávozik, megszökik

utász

főnév
 • utászkatona
 • hidász, hídverő, pionír (idegen), vakond (szleng)
 • útkaparó

tüsző

főnév
 • erszény
 • bőrtarisznya

tanulságos

melléknév
 • oktató, nevelő, tanító, példázatos, hasznos, építő, instruktív (régies)

üdvözül

ige
 • boldogul, idvezül (régies), megváltást nyer