összesűrít szinonimái

ige
 • tömörít, rövidre fog, lerövidít, megkurtít
 • besűrít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

I.

melléknév
 • megfelelő, érvényes, használható, alkalmas, alkalmatos, odaillő, helyes, helyénvaló
 • kellemes, kedvező, derűs
 • napos, tiszta, szép
 • finom, ízletes
 • megbízható, biztos, biztató
 • jóságos, jóravaló, jólelkű, jószívű, jóindulatú, jóérzésű, jóakaratú
 • kuláns (régies), becsületes, erkölcsös, tisztességes, derék
 • szófogadó, példamutató, engedelmes, kötelességtudó Sz: áldott, mint egy darab kenyér; az irigység sem talál benne hibát
 • gazdag, bőséges
 • előkelő, megbecsült
 • kiváló, kiemelkedő, nagyszerű
 • meghitt, bensőséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, baráti, szeretetteljes
 • oldott, fesztelen
 • jókora, sok
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, meglehetősen

képzelet

főnév
 • fantázia, álomvilág, képzelem (régies), képzelőerő, képzelőtehetség, képzelődés, lelemény, képzet, ábránd, imagináció (idegen), kitaláció, ábrándozás, látomás, agyszülemény, elmeszülemény (pejoratív)
 • beképzelés
 • elgondolás, gondolat, vélekedés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összesűrít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

nehezít

ige
 • gátol, hátráltat, akadályoz, visszatart, útját állja, akadályt gördít az útjába, késleltet, zavar, komplikál, ront, súlyosbít, megbénít, paralizál (idegen)

nádor

főnév
 • nádorispán (régies), palatinus (régies), palotagróf (régies), nagyúr (régies)

megye

főnév
 • vármegye (régies), comitatus (régies)
 • (régies): határ, vidék
 • mezsgye (tájnyelvi)

összecsődít

ige
 • összeharangoz, összetrombitál, összedobol, összekolompol, összekürtöl, egybegyűjt, összehív, összeterel, gyülekeztet, felsorakoztat, egybecsődít, becsődít, összetoboroz, összevon, összeszed, összegyűjt

pénzügy

főnév
 • pénzkérdés, financia (idegen)

megáll

ige
 • megtorpan, megakad, leáll, megbénul
 • stagnál, vesztegel
 • leáll, elakad
 • befullad, lefullad, lejár
 • abbamarad, megszűnik, eláll
 • helytáll
 • igaznak bizonyul, helyesnek bizonyul, érvényesnek bizonyul
 • kibír, kiáll, győz

márki

főnév
 • őrgróf, markgraf (idegen)

kétségbeejtő

melléknév
 • rossz, elkeserítő, lesújtó, leverő, reménytelen, vigasztalan, kilátástalan, végzetes, nyomorúságos, szánalmas

megfoghatatlan

melléknév
 • érthetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, titokzatos, rejtelmes, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, kiismerhetetlen, hihetetlen, természetfölötti, földöntúli

pimaszkodik

ige
 • szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik

rábólint

ige
 • helyesel, beleegyezik, egyetért, bólogat
 • jóváhagy, engedélyez

engedetlen

melléknév
 • szófogadatlan, rakoncátlan, fegyelmezetlen, kezelhetetlen, rendbontó, fegyelemsértő, zabolátlan, féktelen, renitens (idegen), deviáns (szaknyelvi), ellenszegülő, ellenálló, rebellis (idegen), dacos, konok, hajlíthatatlan, makacs, nyakas, makrancos, akaratos, keménynyakú, nyakaskodó, csökönyös, önfejű, keményfejű, hajthatatlan, merev, megátalkodott

szerző II.

főnév
 • alkotó, költő, író, auktor (választékos),
 • zeneszerző, komponista, zeneköltő (választékos), mester

síel

ige
 • sízik

összetákol

ige
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összeeszkábál (bizalmas), összekalapál, összetoldoz, összefabrikál (bizalmas), összeszerkeszt, összeábdál (tájnyelvi), összedrótoz
 • rögtönöz

ölel

ige
 • átölel, magához ölel, keblére ölel, szívéhez szorít, magához szorít, átfog, karol, karjaival átfon, karjai közé vesz, karjába szorít, körülölel, körülfog
 • szeretkezik, közösül
 • (régies): csókol, apolgat (régies), apol (régies)

pártfogó

főnév
 • közbenjáró, patrónus (régies), protektor (régies), támogató, mentor (régies), szószóló, védnök, mecénás, szponzor, jótevő, kegyúr (régies), gyámol (régies), tutor (idegen), támasz, jóakaró

sejt2

főnév
 • cella (szaknyelvi), cellula (szaknyelvi)
 • csoport, egység, alakulat, alapszerv
 • (tájnyelvi): viasz, méhsejt

pagony

főnév
 • liget, berek, erdő, fiatalos (tájnyelvi), csalit (választékos)

néni

főnév
 • tanti (bizalmas), mama (bizalmas), mámi (bizalmas), néne (tájnyelvi), nénémasszony (régies), bábi (tájnyelvi), nami (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • nagynéni, tanti (bizalmas)

pecázik

ige
 • horgászik
 • (tájnyelvi): snúroz

sértetlen

melléknév
 • ép, egész, csorbítatlan, hiánytalan, teljes, hibátlan, bántatlan (régies), érintetlen, intakt (szaknyelvi), integer (idegen)