stílus szinonimái

főnév
 • irály (régies), stíl (régies), toll (régies), szófűzés
 • irálynem (régies)
 • jelleg, szokás, vonás
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédmodor, előadásmód, hangnem, írásmód, dikció (régies), nyelvezet, nyelvhasználat
 • viselkedésmód, modor, magatartás
 • munkamódszer
 • (régies): íróvessző (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

állatvásár

főnév
 • baromvásár (régies)

ötszáz

számnév
 • félezer
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a stílus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sezlon

főnév
 • heverő, dívány, kerevet, hencser (bizalmas)
 • fekvőhely, fekhely

raktár

főnév
 • áruraktár, lerakat, magazin (régies), tárház (régies), rakhely (régies), lerakóhely, depó (bizalmas)
 • diszkont

pupilla

főnév
 • szembogár, bogár, a szem bogara, a szem feketéje, a szem csillaga, bábu (tájnyelvi), bábszem (tájnyelvi), szembáb (tájnyelvi), bábuka (tájnyelvi)

pardon II.

főnév
 • kegyelem, elnézés, megbocsátás, bocsánat, irgalom, könyörület

sors

főnév
 • osztályrész, rendelés, elrendelés, csillagzat, predesztináció, karma (idegen), fátum, sor (bizalmas), végzet, gondviselés
 • véletlen, szerencse

szellemi

melléknév
 • eszmei, intellektuális, értelmi, spirituális, észbeli
 • anyagtalan, megfoghatatlan, természetfölötti
 • értelmiségi
 • művelődési, kulturális

oltalmaz

ige
 • óv, véd, védelmez, őriz, pártol, pártfogol, gyámolít, segít, támogat, patronál

odaát

határozószó
 • túloldalt, túlnan (tájnyelvi), túl, átellenben
 • a szomszédban(tájnyelvi)

liberális

melléknév
 • szabadelvű, szabadgondolkodó
 • engedékeny, elnéző, türelmes, toleráns
 • (régies): nagyvonalú, bőkezű

öcs

főnév
 • testvéröcs, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas)
 • férfi testvér, fitestvér, fivér, egytestvér, testvér szerint való atyafi (régies)
 • unokaöcs
 • (tájnyelvi): húg

szendereg

ige
 • bóbiskol, szundít, alukál (bizalmas), alszik, szundikál, szunnyadozik, szunnyad, szunyókál, félálomban van, csucsul (tájnyelvi), gyökint (tájnyelvi)

szökőkút

főnév
 • ugrókút (régies), fontana (régies)
 • gejzír

gyászkíséret

főnév
 • gyászmenet, konduktus (idegen)

vagdal

ige
 • aprít, darabol, vagdos, szeletel, eldiribel (tájnyelvi), szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz, metél, ródal (régies), szabdal, irdal (tájnyelvi), nyiszál, hasogat
 • csipkéz, recéz, cakkoz, rovátkol
 • farag, vés, metsz, ró, bárdol (régies)
 • levág, öl, kaszabol, irt, mészárol, kardélre hány
 • csapkod, ütöget
 • sérteget, bántalmaz, bánt

tizenegyes

főnév
 • büntetőrúgás, büntető, pontrúgás

strand

főnév
 • strandfürdő, fürdő
 • vízpart, szabad strand

seregély

főnév
 • csapatály (régies), serege (tájnyelvi), fellegmadár (tájnyelvi)

szán2

főnév
 • szánkó, szánka (tájnyelvi), ródli

tiktakol

ige
 • ketyeg, jár, perceg, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi)
 • ver, üt

sütőteknő

főnév
 • dagasztóteknő

rátermett

melléknév
 • tehetséges, jártas, hozzáértő, szakértő, arravaló, rávaló, odavaló, alkalmas, hivatott, talpraesett, belevaló (bizalmas), fürge (szleng)

százszorszép

főnév
 • pipitér, gombvirág, csibevirág, tavaszfű, amarant (idegen), tavaszhozófű (régies), csillagvirág (tájnyelvi), apróperc (tájnyelvi), percvirág (tájnyelvi), pityérfű (tájnyelvi), bojtika (tájnyelvi), bojtocska (tájnyelvi)

titkol

ige
 • titokban tart, eltitkol, leplez, palástol, fedez (régies), rejt, rejteget, takargat, véka alá rejt, álcáz, elhallgat, kendőz