suttog szinonimái

ige
 • sugdos, sustorog, sugdolódzik, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas), pusmog, mormol, sziszeg, csendeleg (tájnyelvi), pusmotol (tájnyelvi), sutyorog (bizalmas), setteg (tájnyelvi), setyepetyál (tájnyelvi), sopotyál (tájnyelvi)
 • susog, zizeg, zümmög
 • sugdolózik, súg, rebesget, setesutál (tájnyelvi)
 • pletykál, híresztel, terjeszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyugdíjaz

ige
 • nyugalmaz, nyugalomba helyez, nyugállományba helyez, nyugdíjba küld, penzionál (régies), kvietál (régies)
 • elbocsát, mellőz, megfoszt

dallam

főnév
 • melódia, zene, muzsika, zengzet (régies), dana (tájnyelvi), dallamvonal (szaknyelvi), téma (szaknyelvi)
 • hanglejtés, hanglejtésforma, hangmenet, hanghordozás, beszéddallam, intonáció (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a suttog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sistereg

ige
 • serceg, sustorog, süstörög (tájnyelvi), sustorékol (tájnyelvi), bizseg (tájnyelvi), zsizseg (tájnyelvi)
 • pattog, ropog, zizeg, zörög

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

radikális

melléknév
 • gyökeres, mélyreható, forradalmi, alapos, teljes, erélyes, lényegretörő
 • erőszakos, szélsőséges

pasas

főnév
 • (szleng): ember, férfi, krapek (szleng), fickó, alak, fazon (bizalmas), muki (szleng), mókus, hapsi (bizalmas), pacák (szleng), pofa (szleng), pali, ipse (bizalmas), szivar (szleng), fráter, pók, ürge, manus (szleng), muksó, tag (bizalmas), mandró (szleng), csávó (szleng), gádzsó (szleng)

spongya

főnév
 • szivacs, ispongya (tájnyelvi, régies)

szemez1

ige
 • fixíroz (bizalmas), pislog, kacsint, mereven néz, merően néz, bámul, mereszti a szemét, megfigyel, méreget, biluxol (szleng)
 • kikezd, kokettál

ordináré

melléknév
 • (pejoratív): közönséges, útszéli, faragatlan, goromba, durva, illetlen, trágár

odáz

ige
 • halaszt, halasztgat, halogat, haladékot ad, húz-halaszt, későbbre hagy, húz, felfüggeszt, kitol, hátráltat, késleltet, áttesz (időpontot)

lomtár

főnév
 • kamra, szerszámkamra, kamara (tájnyelvi), sufni (bizalmas), fülke, kacattár (bizalmas), cajgram (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), limbus (idegen), rumpelkammer (idegen)
 • (szleng): szertár, romtár (szleng)

önkény

főnév
 • zsarnokság, rabiga, önkényeskedés, tekintélyuralom, hatalmaskodás, basáskodás, önkényuralom, elnyomás, erőszak, terror

szerencsekívánat

főnév
 • jókívánság, gratuláció

szunyókál

ige
 • alszik, szundít, szunyókál, szundikál, szunnyad, bóbiskol, szendereg, huny (bizalmas), csicsikál (bizalmas) Sz: szeme héján néz keresztül

gyógyul

ige
 • javul, lábadozik, felépül, füremedik (régies), üdül (régies), rendbe jön, vígaszik (tájnyelvi)
 • forrad, heged, varasodik
 • vigasztalódik, megnyugszik

valamint

kötőszó
 • továbbá, úgymint, szintén, úgyszintén, azonkívül, azonfelül, meg, ráadásul

torkoskodik

ige
 • nyalakodik, nyalánkoskodik, eszeget, nassol (bizalmas), kuktálkodik (tájnyelvi), pákosztoskodik (tájnyelvi), pákoszkodik (tájnyelvi), kortyoskodik (tájnyelvi)

sült I.

melléknév
 • pirított, barnított, ropogós, sütött
 • lebarnult, napbarnított, lesült
 • (bizalmas): igazi, valódi, letagadhatatlan, eredeti, jellegzetes, virtigli (idegen)

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

szavatol

ige
 • garantál, jótáll, kezeskedik, garanciát vállal, biztosít

titkár

főnév
 • szekretárius (régies), skriba (régies), titoknok (régies)

szájíz

főnév
 • ízlés, tetszés, gusztus

reggel II.

főnév
 • napkelte, napkelet

szélhámos I.

melléknév
 • hóhányó, szédelgő, csaló, széltoló (bizalmas), link (szleng), simlis (szleng), firkás (szleng), megbízhatatlan, nagyzoló
 • (tájnyelvi): lógós (ló)

tompa

melléknév
 • életlen, kihegyezetlen, topa (tájnyelvi), buta (régies), (szólás) olyan, mint a bot
 • (hang): rekedt, rekedtes, érdes, reszelős, fojtott, mély, fátyolos
 • (szín): fakó, matt, sápadt, fénytelen, halovány, elmosódott, halvány, pasztell
 • (fény): homályos, halvány, ködös, átlátszatlan, szűrt
 • nehéz felfogású, nehézfejű, bárgyú, buta, bamba, ostoba, értetlen, boteszű (tájnyelvi)
 • érzéketlen, fásult, eltompult, bágyadt, apatikus, bénult, zsibbadt, kómás (szleng)