tompa szinonimái

melléknév
 • életlen, kihegyezetlen, topa (tájnyelvi), buta (régies), (szólás) olyan, mint a bot
 • (hang): rekedt, rekedtes, érdes, reszelős, fojtott, mély, fátyolos
 • (szín): fakó, matt, sápadt, fénytelen, halovány, elmosódott, halvány, pasztell
 • (fény): homályos, halvány, ködös, átlátszatlan, szűrt
 • nehéz felfogású, nehézfejű, bárgyú, buta, bamba, ostoba, értetlen, boteszű (tájnyelvi)
 • érzéketlen, fásult, eltompult, bágyadt, apatikus, bénult, zsibbadt, kómás (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ideig-óráig

határozószó
 • átmenetileg, időlegesen, ideiglenesen, időszakosan, alkalmilag, egyelőre

felemelő, fölemelő

melléknév
 • lelkesítő, lélekemelő, épületes (szleng), magasztos, fenséges, fennkölt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tompa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

termelékenység

főnév
 • termelőképesség, produktivitás (idegen), hatékonyság, eredményesség, teljesítmény, teljesítőképesség

szolgaság

főnév
 • szolgasor, iga, járom, rabiga (választékos), rabság, fogság
 • rabszolgaság

szike

főnév
 • sebészkés, kés

súlytalanság

főnév
 • könnyűség, lebegés, lengeség, testetlenség
 • jelentéktelenség

tisztára

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében, valósággal
 • szakasztott, kiköpött (bizalmas)

tűzfal

főnév
 • oromfal, végfal (régies), gébérfal (tájnyelvi)

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

rúd

főnév
 • pózna, dorong, bot, szálfa, ágas (tájnyelvi), celőke (tájnyelvi), oszlop, husáng
 • rudacska, stangli
 • (bizalmas): rúdugrás

uniformis

főnév
 • egyenruha, mundér
 • mez

váltófutás

főnév
 • staféta

jóakaró II.

főnév
 • pártfogó, támogató, jótevő, védnök, patrónus (régies), szimpatizáns (idegen), szponzor, barát, protektor (régies)

zord

melléknév
 • szigorú, rideg, mogorva, hűvös, morc, komor, zordon (választékos), marcona
 • barátságtalan, sivár, kopár, kietlen, puszta, lakatlan, vad
 • hideg, kegyetlen, kemény, zimankós, fagyos, metsző, éles, mostoha, vad, farkasordító, kutyagombolyító (tájnyelvi), viharos
 • kedvezőtlen, nyomasztó, gyászos, sötét, fekete, szomorú, örömtelen, kedvetlen
 • kérlelhetetlen, könyörtelen, kegyetlen, kőszívű

toporzékol

ige
 • dobbant, tapsikol (tájnyelvi)
 • (ló): dobog, dobrokol (tájnyelvi)
 • dühöng, mérgelődik, dúl-fúl, rúgkapál, tombol, tajtékzik, magánkívül van

terepszín

főnév
 • terepszínű, zöldestarka, khaki (idegen), khakiszín, khakiszínű

tud

ige
 • bír, képes (valamire)
 • vél, gondol, tart (választékos), ismer, hisz
 • ért, fölér (ésszel), felfog, érzékel, érez, észlel
 • alkalmaz, átlát, tisztában van (valamivel), jártas (valamiben), tudomással bír, konyít (valamihez), tudatában van

zár2

főnév
 • lakat, retesz, rigli (bizalmas), kallantyú (bizalmas)
 • csat, kapocs, pánt
 • zárlat, karantén
 • blokád, kordon, sorompó

töltődik

főnév
 • telik
 • emelkedik

szögmérő

főnév
 • (hajón): szextáns (szaknyelvi), Jákob-pálca, irányoló, szondázó, sarkaló, sáskaláb (tájnyelvi)

turkál

ige
 • túr, kotor (tájnyelvi), kapirgál, kurkász (tájnyelvi), keresgél, kavar (régies), kutatgat, matat, guberál (bizalmas), butykászik (tájnyelvi), bözsmöl (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)
 • (ételt): piszkál, vájkál, maszmákol (tájnyelvi)

zéró, zérus II.

főnév
 • senki, semmi, nímand (idegen)