rászolgál szinonimái

ige
 • megérdemel, kiérdemel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csemegekereskedés

főnév
 • csemegebolt, fűszerüzlet (régies), csemegés, fűszeres

fibula

főnév
 • csat, kapocs, tű
 • szárkapocs (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rászolgál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)

padlástér

főnév
 • manzárd, tetőtér, tetőemelet

összefüggés

főnév
 • kapcsolat, kapcsolódás, kapocs, viszony, vonatkozás, rokonság, korreláció (idegen), kohézió (idegen), reláció (szaknyelvi), érintkezés, kontaktus

nyiratkozás

főnév
 • hajvágatás, hajnyíratás, hajvágás, hajnyírás, birkanyírás (tréfás)

ráillik

ige
 • megfelel, passzol (bizalmas), rápászol (régies)
 • találó, alkalmas, odaillő, helyénvaló, odavaló, frappáns

rothadás

főnév
 • korhadás, odvasodás, poshadás
 • enyészet, szepszis (szaknyelvi), bomlás
 • aszúsodás, penész
 • senyvedés (régies), sínylődés, tespedés
 • romlottság, lealjasodás, romlás, pusztulás, züllöttség, feslettség

mókás

melléknév
 • tréfás, bolondos, játékos, bohókás, bohó, játszi, jópofa, mulatságos, vicces, mulattató, szórakoztató, mófé (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • nevetséges, különös, furcsa, groteszk, muris (bizalmas), habókos (tájnyelvi)

mikádó

főnév
 • (japán) császár
 • kabát, felöltő, pufajka

körülzár

ige
 • körülvesz, körülölel, körülfog, körülhatárol
 • ostromol, megszáll, elzár, szorongat, bekerít, körülkerít

mutat

ige
 • megmutat, rábök, rámutat
 • felmutat, felemel, látni enged
 • szemléltet, demonstrál, jelez, jelöl
 • jelent, jelképez, kifejez, szimbolizál, ábrázol, megjelenít, tanúsít
 • kimutat, kifejez, elárul, tükröz, sugároz, feltár, sejtet, céloz, utal (valamire), napvilágra hoz
 • színlel, megjátszik, tettet
 • illik, mutatós, tetszetős, szép

sajnálat

főnév
 • sajnálkozás, részvét, bánat, együttérzés, szánalom, szánakozás, szánat (régies), könyörület, irgalom
 • megbánás

spriccel

ige
 • fröcsköl, fröccsen, fecskendez, föcsög (tájnyelvi), kilövell, preckel (tájnyelvi)

fent

határozószó
 • fenn, felül, a magasban, tetején, odafönn, kukkon (tájnyelvi)
 • fentiekben, az előzőekben, az előbbiekben, feljebb, előzőleg
 • ébren, talpon

tévedés

főnév
 • félreértés, melléfogás, elnézés, elvétés, balfogás, baklövés, baki (bizalmas), gikszer (bizalmas), botlás, csalhit (régies), tévhit, káprázat, illúzió

szomorúfűz

melléknév
 • árvafűz, húsvétfa (tájnyelvi)

rátelepedik, rátelep

ige
 • ráül, elhelyezkedik (valamin), ráhelyezkedik, ránehezedik, rádől
 • uralkodik (valakin), befolyásol
 • lefoglal, fenntart magának, kisajátít

protektor

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

rezgő

melléknév
 • oszcilláló (szaknyelvi), vibráló
 • remegő, reszkető

szivattyú

főnév
 • pumpa, szivárvány (tájnyelvi)
 • légszivattyú

rejtvény

főnév
 • fejtörő, rébusz (idegen), enigma (idegen), probléma, feladvány, keresztrejtvény
 • (régies): rejtély, talány

panoráma

főnév
 • körkép, kilátás, látkép, látvány

rohamsisak

főnév
 • acélbili (szleng), rohambili (szleng), majrébili (szleng), tökhéj (szleng), vaskalap (szleng), vassapka (szleng), bogrács (szleng), mofémsvájci (szleng)

szolgálatkész

melléknév
 • segítőkész, készséges, udvarias, előzékeny, szíves, szívélyes, lekötelező, gáláns, lovagias