publikum szinonimái

főnév
 • közönség, nézőközönség, nagyközönség, hallgatóság, nyilvánosság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

tajtékzik

ige
 • habzik, pezseg, buzog, bugyborékol, gyöngyözik
 • nyáladzik
 • dühöng, mérgelődik, őrjöng, tombol, dúl-fúl, toporzékol, háborog
 • hullámzik, háborog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a publikum szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pohár

főnév
 • ivóedény, serleg, billikom (régies), kupa, kehely, bögre (régies), csésze (régies)
 • (jelzőként): pohárnyi
 • poharazás, poharazgatás, borozgatás, iszogatás, iddogálás

örökletes

melléknév
 • örökölhető, átöröklődő, öröklött, örökölt, veleszületett, genetikus, családi

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

nemigen

határozószó
 • alig, aligha, ritkán, nagy ritkán, bajosan

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

renyhe

melléknév
 • lusta, tunya, henye, rest, dologtalan, tétlen, lomha, apatikus, tespedt, lajha (tájnyelvi)
 • torpid (szaknyelvi), lelassult

merev

melléknév
 • dermedt, feszes, rugalmatlan, sprőd (bizalmas), kemény, meredt, megmerevedett, mozdulatlan, rigid (idegen), stejf (idegen), hajlíthatatlan, meggémberedett
 • nehézkes, megrögzött, megcsontosodott, bénult, szokott, meggyökeresedett, hajthatatlan, vaskalapos, sztereotip (idegen)
 • kimért, szertartásos, előírásos, formális, hivatalos, rideg, lélektelen, szigorú, zord, katonás, dogmatikus, rigorózus (idegen)

mellébeszélés

főnév
 • köntörfalazás, kertelés, melléduma (szleng), szócséplés, szószaporítás, csűrés-csavarás, zagyvaság, zöldség, mesebeszéd, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hamuka (szleng), hanta (szleng), sóder (szleng), púder (szleng), kamu (szleng), rizsa (szleng), smonca (szleng)

konzervatórium

főnév
 • zeneművészeti főiskola, zeneakadémia, konzi (bizalmas)

minősíthetetlen

melléknév
 • alávaló, aljas, tűrhetetlen, felháborító, súlyos

rézvirág

főnév
 • cinnia, legényrózsa (tájnyelvi), legényvirág (tájnyelvi)

sérelem

főnév
 • bántalom, bántódás, atrocitás, ártalom, sértés, seb (választékos), sérv (régies), méltánytalanság
 • hátrány, kár, igazságtalanság, injúria (régies), jogtalanság, jogsérelem, gravámen (régies)

felmenő, fölmenő II.

főnév
 • ős, előd

telek

főnév
 • házhely, kert, föld, földbirtok, háztáji, kiskert, parcella, kisbirtok, fundus (régies), birtok (bizalmas), grund (bizalmas), porta (tájnyelvi), belhely (tájnyelvi)

szerzemény

főnév
 • préda, zsákmány, akvizíció (régies), keresmény (régies), szajré (szleng), szerelék (régies)
 • mű, darab, kompozíció, opus (választékos)
 • zenemű, zenedarab
 • költemény

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás

platinaszőke

melléknév
 • világosszőke, hirtelenszőke, svédszőke

rázódik

ige
 • rázkódik, döccen, zökken, zökög (tájnyelvi), zötyölődik (tájnyelvi), zötykölődik, hányódik, lotyog (tájnyelvi)

szennyvíz

főnév
 • csatornavíz

rádiótelefon

főnév
 • mobiltelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás)

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi

szérű, szérűskert

főnév
 • csűröskert, rakodó (tájnyelvi)