sincs szinonimái

ige
 • sincsen, szintén nincs
 • nincs, nincsen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vigasztalódik

ige
 • gyűjtőzik (tájnyelvi)

tekintve

határozószó
 • lényegében, lényege szerint, valójában
 • tekintetbe véve, számba véve, számot vetve, figyelembe véve, tekintettel (valamire), alapjában, mivelhogy, gyakorlatilag, jóformán, tulajdonképpen(valamitől)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sincs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajtár

főnév
 • fejőedény, fejősajtár, dézsa, csöbör (tájnyelvi), cseber (tájnyelvi), rocska (tájnyelvi)

prűd

melléknév
 • álszemérmes, szemérmeskedő, szégyenlős, erkölcscsősz

porosz

melléknév, főnév
 • burkus (régies)

összeveszik, összevé

ige
 • összekülönbözik, összetűz (bizalmas), összekap, összezördül, összezörren, összeszólalkozik, összeakaszkodik, összekoccan, hajba kap (bizalmas), összerúg (bizalmas), összedisputál (tájnyelvi), összekocódik (tájnyelvi), összeágaskodik (tájnyelvi), összebalhézik (szleng)
 • szakít Sz: összerúgja a port; összerúgja a patkót; tengelyt akaszt; összeakasztja a bajuszt; kiborítja a bilit

semmi II.

főnév
 • nulla, zéró (bizalmas), zérus (bizalmas)
 • nuku (szleng), nudli (bizalmas), túró (szleng), csipisz (tájnyelvi), bolhafing (durva), medvegumi pirítva
 • nihil (idegen), megsemmisülés, nemlét
 • levegő, űr, messzeség
 • senki, porszem, jelentéktelenség

szalonképes

melléknév
 • alkalmas, odaillő, illedelmes
 • udvarképes (régies)

nyughatatlan

melléknév
 • nyugtalan, izgatott, maradhatatlan (tájnyelvi), bohém, vándor, békétlen, változékony, csavajda (tájnyelvi), izgő-mozgó, gyüszmész (tájnyelvi), fitringes (tájnyelvi), váslott (tájnyelvi), eleven, mozgékony, sürgölődő
 • izgága, rakoncátlan, megzabolázhatatlan, elégedetlen, férhetetlen (régies), ideges, nyüzsgölődő (tájnyelvi), zaklatott, izgékony, higany (tréfás) Sz: nem fér a bőrébe
 • (régies): hánykódó, hánykolódó

nyál

főnév
 • saliva (szaknyelvi), turha (régies)
 • (szleng): benzin
 • (szleng): üdítő, gyümölcslé

lemerül

ige
 • alámerül, lesüllyed, alászáll, leereszkedik, lemegy, suhad (tájnyelvi)

oldalog

ige
 • (pejoratív): sompolyog, somfordál, settenkedik, oldalaz (régies), slisszol (bizalmas), oson, lopakodik, lopódzik, ólálkodik

szatír

főnév
 • kéjenc, élvhajhász
 • pederaszta

színhely

főnév
 • helyszín, tetthely, hely, színtér

gombolyít

ige
 • felteker, tekercsel, csavar, göngyölít, motollál, csévél, felcsévél, gomolyál (tájnyelvi), csombolyít (tájnyelvi)

utóhatás

főnév
 • utórezgés, következmény, eredmény, folyomány, kimenetel
 • utóíz

térképész

főnév
 • kartográfus

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

ruhaanyag

főnév
 • kelme, szövet, anyag
 • matéria

sürgölődik

ige
 • sürög-forog, tesz-vesz, sürög (régies), sürgelődik (régies), forgolódik, ugrál (valaki körül), buzgólkodik, ügyeskedik, hangyálkodik (régies), sertepertél (bizalmas), szorgolódik (tájnyelvi), szorgoskodik, sirög (tájnyelvi), sifitel (tájnyelvi)

tengeri2

főnév
 • kukorica, kukrica (tájnyelvi), málé (tájnyelvi), törökbúza (tájnyelvi)

sorol

ige
 • felsorol, elsorol, sorjáz, sorjál (tájnyelvi), sorra vesz, előszámlál
 • elmond, előad, elbeszél
 • besorol, minősít, értékel, osztályoz, kategorizál, klasszifikál (régies), rangsorol

határozószó
 • tetejére, tetejébe, felületére
 • területére, külsejére
 • neki, számára, őrá
 • felé, irányában
 • utána, azután, azt követőleg
 • ráadásul, hozzá még

szájkosár

főnév
 • fakapica (régies), kaponca (tájnyelvi)
 • (bizalmas): cenzúra

terhességmegszakítás

főnév
 • abortusz, abortálás, művi vetélés, vetélés, magzatvesztés (szaknyelvi), méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, angyalcsinálás (régies)