szinonimái

határozószó
 • tetejére, tetejébe, felületére
 • területére, külsejére
 • neki, számára, őrá
 • felé, irányában
 • utána, azután, azt követőleg
 • ráadásul, hozzá még

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbírságol

ige
 • megbüntet, büntetést szab ki, elmarasztal, elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

megalapozott

melléknév
 • indokolt, jogos, jogszerű, jogosult, motivált, helyes, helyénvaló, reális, bizonyos, vitathatatlan, tagadhatatlan, megcáfolhatatlan, megingathatatlan, kétségbevonhatatlan, szilárd, stabil
 • átgondolt, logikus, tudatos, felépített
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

porít

ige
 • porrá tör, morzsol, elporlaszt, porlaszt, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít, szétzúz, elmállaszt

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

ömlik

ige
 • folyik, árad, zúdul, özönlik, záporozik, csurog, szakad, dől, patakzik, zuhog, tolul, tódul, nyomul, áramlik, ihog (tájnyelvi), hömpölyög
 • sereglik
 • torkollik, befolyik
 • eláraszt, elborít

nevelés

főnév
 • gondozás, ellátás, eltartás, élelmezés, etetés, táplálás
 • szoptatás, dajkálás
 • tenyésztés, sokasítás (régies), termesztés
 • tanítás, oktatás, képzés, iskolázás, alakítás, formálás, művelés, csiszolás, pallérozás, finomítás, nemesítés, tökéletesítés
 • gyerekszoba (választékos)
 • kiképzés, idomítás, dresszírozás (idegen), leckézés
 • edzés, tréning, gyakoroltatás

prominens

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló, tekintélyes
 • nagyhírű, nagynevű, közismert, ünnepelt

részvétnyilvánítás

főnév
 • részvét, kondoleálás (idegen), kondolencia (régies)

messzely

főnév
 • icce

memorandum

főnév
 • beadvány, feljegyzés, előterjesztés, diplomáciai jegyzék, emlékeztető, fölirat (régies)

kormányférfi

főnév
 • államférfi

mogyoróhagyma

főnév
 • burgonyahagyma, salottahagyma

robog

ige
 • száguld, repeszt (szleng)
 • motorozik
 • siet, rohan, száguld, szalad, vágtat, nyargal, tép (szleng)
 • (régies): zúg, dübörög

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

félreáll

ige
 • félrehúzódik, elhúzódik, kitér, ellép, odább megy, arrébb megy, odábbáll
 • visszavonul
 • csáléra áll (tájnyelvi)

tengerészet

főnév
 • tengerhajózás

szevasz

módosítószó
 • szervusz!, szia! (bizalmas), csaó! (bizalmas), pá! (bizalmas), helló! (bizalmas)

rábeszélés

főnév
 • meggyőzés, ösztönzés, unszolás, agitálás, agitáció, rábírás, rávevés, sugalmazás, serkentés, buzdítás, elhitetés (régies), kapacitálás, sváda (bizalmas), perszvázió (idegen)

politizál

ige
 • kosútozik (tájnyelvi)

rejtélyes

melléknév
 • misztikus, rejtelmes, kiismerhetetlen, sejtelmes, talányos, titokzatos, titokteli, érthetetlen, megmagyarázhatatlan, enigmatikus (idegen), miszteriózus (idegen), okkult, kabbalisztikus (idegen), ezoterikus (szaknyelvi), obskúrus (idegen), kifürkészhetetlen, felderíthetetlen, tisztázhatatlan, álcázott, megfejthetetlen

szerte

határozószó
 • széjjel, szét, szerteszéjjel, szerteszét, szanaszét, szanaszéjjel
 • mindenütt, sok helyütt, sokfelé, mindenfelé
 • elszórtan, összevisszaságban

ráírat

ige
 • ráruház, ráhagyományoz, nevére írat

összekuszál

ige
 • (hajat): összekócol, összeborzol, összetúr
 • összegubancol (bizalmas), összezilál, összegabalyít, összebogoz, bonyolít, elhomályosít, összezavar

rendszeresít

ige
 • bevezet
 • rendszerbe állít, szisztematizál, standardizál, szabványosít, állandósít

szétszalad

ige
 • széjjelszalad, szétfut, széjjelfut, szertefut, szétugrik, szétszéled, széjjelszéled, elszéled
 • elterjed, szétterjed