szájkosár szinonimái

főnév
 • fakapica (régies), kaponca (tájnyelvi)
 • (bizalmas): cenzúra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

transzverzális

melléknév
 • (szaknyelvi): átlós, haránt irányú, átszelő, összekötő

vevőközönség

főnév
 • vásárlóközönség, vevőkör
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szájkosár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sóz

ige
 • ízesít, fűszerszámoz (régies)
 • (bizalmas): üt, ver, vág, húz, páhol (bizalmas)

rekkenő

melléknév
 • tikkasztó, fülledt, fullasztó, forró, hév, fojtó, perzselő, izzó, égető, lángoló, fojtogató, vak meleg (tájnyelvi)

raktáros

főnév
 • raktárnok, raktárkezelő, raktárfőnök, raktárfelügyelő, anyagos (bizalmas)

pendely

főnév
 • pöndöly (tájnyelvi), alsószoknya, alsóing, fehérnemű, alsórokolya (tájnyelvi), hosszúing (tájnyelvi)
 • (régies): pongyola

süket

melléknév
 • siket (választékos), nagyothalló, csökkent hallóképességű, halláskárosult, töksüket (bizalmas), földsüket (bizalmas), sükebóka (tájnyelvi), nehézhalló (tájnyelvi) Sz: nem hallja a harangszót; a fülén ül; süket, mint az ágyú
 • (bizalmas): botfülű
 • figyelmetlen, szórakozott
 • közönyös, érzéketlen
 • ügyefogyott, együgyű, ostoba, fafejű, szamár, tökfilkó, nehézfejű, kuka (tájnyelvi), buta, bárgyú, tompa agyú, mafla, hülye
 • (telefon): rossz, néma
 • (szleng): unalmas, haszontalan
 • felesleges
 • (vidék): csendes, néma, elhagyatott

szerenád

főnév
 • éjjelizene, éji zene

otthon II.

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

olykor

határozószó
 • néha, alkalomadtán, némelykor, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, időnként, elvétve

magány

főnév
 • egyedüllét, magányosság, társtalanság, magárahagyatottság, árvaság, egyedülvalóság (régies), egyedülség (régies), elhagyatottság
 • elvonultság, visszavonultság, emberkerülés, remeteség, remeteélet, elzárkózás

őrült I.

melléknév
 • ámokfutó, háborodott, háborodott elméjű, tébolyodott, elmebajos, idióta, bolond, dilis, eszeveszett, eszelős, esztelen, mániákus, buggyant (bizalmas), hibbant (bizalmas), dilinyós (bizalmas), pista (szleng), gyengeelméjű, bomlott agyú, zavart, zavarodott, hülye, féktelen, lökött (szleng)
 • képtelen, túlzó, hihetetlen, valószínűtlen, borzasztó, nagyarányú, nagyfokú, nagyméretű
 • tébolyító

szétvág

ige
 • elvág, kettévág, felvág, széjjelvág, felszel, felszeletel, feldarabol, felaprít, feltrancsíroz (bizalmas)
 • szétüt, széjjelüt, szétcsap, széjjelcsap
 • szétrombol, lerombol, széjjelrombol, elpusztít, szétzúz

tagosítás

főnév
 • földrendezés, birtokszabályozás, kommasszáció (régies)

gyűrű

főnév
 • karika, acélcsat (régies)
 • bilincs, kapocs, abroncs
 • gyűrűhinta
 • hullám, csiga, lokni, göndörség
 • zártvonal, sánc

várakozás

főnév
 • időzés, időtöltés, várás, múlatás (régies), maradás, vesztegelés, parkolás
 • remény, reménykedés, bizakodás, vágy, óhaj, ambíció, számítás, előrelátás, előérzet, sejtelem

tömőfa

főnév
 • stoppolófa, gomba

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

sorakozik

ige
 • felsorakozik, sorba áll, vonalba áll
 • áll, található, van, sorjázik
 • csatlakozik, beáll

szellőztet

ige
 • ventilál (idegen), levegőz (tájnyelvi)
 • kibeszél, kikürtöl, kifecseg, elhíresztel, széthord, elpletykál

torzít

ige
 • fintorít, fintorgat
 • ferdít, kifacsar, karikíroz, felnagyít, hamisít
 • csúsztat (bizalmas)

számjegy

főnév
 • szám, numerus (régies)

rendszeresít

ige
 • bevezet
 • rendszerbe állít, szisztematizál, standardizál, szabványosít, állandósít

szemrehányás

főnév
 • rosszallás, pirongatás, feddés, dörgedelem, intelem, bírálat, letolás (bizalmas), arcázás (régies), dorgálás, korholás, szidás, rekrimináció (idegen), szemrevetés (régies), kifogásolás

tömb

főnév
 • darab
 • háztömb, épülettömb, blokk
 • jegyzettömb, írótömb, íróblokk
 • tömörülés, szövetség, koalíció, front