prűd szinonimái

melléknév
 • álszemérmes, szemérmeskedő, szégyenlős, erkölcscsősz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felülkerekedik, fölü

ige
 • legyűr, legyőz, lebír, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, győzelmet arat, diadalt arat, diadalt ül, leküzd, erőt vesz (valamin), felülhéjal (tájnyelvi)

mamlasz

melléknév, főnév
 • mulya, bamba, málé, málészájú, pupák (tájnyelvi), balfék (bizalmas), balfácán (bizalmas), mafla, tehetetlen, tutyimutyi, fajankó, tökfej, tökfejű, tökfilkó, együgyű, féleszű, hólyag (bizalmas), balek, dangallóleső (tájnyelvi), szuszimuszi (tájnyelvi), lepényszájú (tájnyelvi), teddide-teddoda, nyámnyila, szerencsétlen Sz: addig járt iskolába, míg a málé kisült; árva tehén borja; az orrát sem tudja megtörölni; bamba, mint a juh; békével szenvedi a farba rúgást is; cinkét fog a feje; csak a száját tátja; dohányt lehet aprítani a hátán; egy kanál vaj nem olvad meg a szájában; fedd ki, hadd hűljön; ha fal mellett ülne, ráfutna a feje; ha taszítják, tovább megy; kevés ideig volt az anyja hasában; ki kellene tömni; ki lehet a szájából a kenyeret lopni; kukoricaföldön nőtt a feje; még az ábécén sem ment által; megállj, kenyér, megeszlek; mint a rátóti ember; nem erre a világra való; nem ver ereiben a vér; nincs semmi a padláson; nyálát se tudja lenyelni; olyan, mint ötért liptai túró; ott marad, ahová dobják; szalmatuskó a fejében; szárazvám a feje; tátott szájú; tökkel ütötték a fejét; üres a felház
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a prűd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pofa

főnév
 • arc, orca, ábrázat, fizimiska (bizalmas), blatt (szleng)
 • (durva): száj
 • fintor, arckifejezés, grimasz
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), krapek (szleng), pacák, figura, tag, szivar, ipse, fazon

őrláng

főnév
 • gyújtóláng

osztogat

ige
 • kioszt, szétoszt, adakozik, kimér, szétszór, elherdál, pazarol

némely

névmás
 • (választékos): némelyik, egynémely, egyik-másik, olyik (tájnyelvi), bizonyos, egyes, néhány, valamely, egynéhány, némi

pösze

melléknév
 • selypítő, selypes, csösze (tájnyelvi), csöszés (tájnyelvi), félnyelvű (tájnyelvi)

rendszertelen

melléknév
 • zavaros, zűrzavaros, kusza, ötletszerű, tervszerűtlen, szeszélyes, szabálytalan, következetlen, logikátlan (idegen), rendezetlen, rendetlen, összevissza, ametodikus (idegen)
 • véletlen, véletlenszerű, tetszőleges, esetleges

méregzsák

főnév
 • (tréfás): hörcsög, pukkancs, pukantyú (tájnyelvi), méregtarisznya (tájnyelvi), méregduda (tájnyelvi), méregbeteg (tájnyelvi), méregdugó (tájnyelvi)

melegágy

főnév
 • (pejoratív): táptalaj, tenyésztalaj, termőtalaj
 • melegház, üvegház, orangerie (idegen)

kontingens

főnév
 • hozzájárulás, járulék, rész, hányad, arány
 • létszám, mennyiség

minimális

melléknév
 • legkisebb, legkevesebb, legcsekélyebb, legalsó, legalacsonyabb
 • csekély
 • elenyésző, lényegtelen

rezeg

ige
 • leng, lebeg, ing, vibrál, oszcillál (szaknyelvi), ingadozik, rengedez (régies), reng
 • reszket, remeg, rázkódik, berzeng (tájnyelvi)
 • rezonál

seprőcirok

főnév
 • szerecsenköles

fellép, föllép

ige
 • felhág, rálép
 • felszáll
 • szerepel, színre lép, közreműködik
 • (valami ellen): harcol, síkraszáll
 • (betegség, tünet): keletkezik, kialakul, megjelenik

telefon

főnév
 • telefonkészülék, telefonállomás, távbeszélőkészülék, távbeszélő, beszélődrót (tájnyelvi), távrecsegő (tréfás), telcsi (szleng)
 • telefonkagyló
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)
 • telefonálás
 • hívás, telefonhívás

szervezés

főnév
 • organizáció (idegen)
 • konstrukció, elrendezés

publikáció

főnév
 • írásmű, kiadvány, közlemény, közlés
 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, kiadás, megjelentetés

pitypang

főnév
 • pongyola pitypang, gyermekláncfű, lámpavirág (tájnyelvi), láncvirág, láncfű, májusivirág, pimpimpáré (tájnyelvi), kutyatej, cikória (tájnyelvi), kislányfű (tájnyelvi)
 • (szleng): ejtőernyős

rávarr

ige
 • ráölt, ráfércel, rágépel, rátűz, felvarr, odavarr, fölerősít
 • (rávarrja magát): nyakába varrja magát, ráakaszkodik

szenvedély

főnév
 • szenvedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, enthuziazmus (idegen), pátosz, lelkesedés, vehemencia, láz, tűz, mánia, őrület, hév, forróság, indulat
 • kedvtelés, vesszőparipa, passzió (bizalmas), hobbi, megszállottság, függés
 • szerelem, vágy

ráció

főnév
 • ész, értelem
 • érv, ok, ésszerű magyarázat

összecsinál

ige
 • (összecsinálja magát): becsinál, bepiszkít, bekakil (bizalmas), beszarik (durva)
 • (bizalmas): összeállít, összeeszkábál, összeszerkeszt

rekkenő

melléknév
 • tikkasztó, fülledt, fullasztó, forró, hév, fojtó, perzselő, izzó, égető, lángoló, fojtogató, vak meleg (tájnyelvi)

szerkeszt

ige
 • összeállít, megalkot, megépít, konstruál, komponál (régies), készít, csinál, létrehoz, kidolgoz
 • megszerkeszt, összeszerkeszt, redigál (idegen)
 • kompilál (idegen)
 • megír, megszövegez, fogalmaz
 • (tájnyelvi): szerez, kerít